Podpora efektivní spolupráce biomedicínských oborů
MU a VUT Brno s účastí aplikační sféry 2009 - 2012

Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa: Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj     Oblast podpory: Partnerství a sítě

Umělá inteligence v medicíně

Zkratka

AUIN

Název

Umělá inteligence v medicíně

Garant

doc. Ing. Jiří Kozumplík, CSc.

Anotace

Co je umělá inteligence. Rozpoznávání, deterministické a statistické klasifikátory. Neuronové sítě. Shluková analýza. Principy expertních systémů. Deduktivní logika, výroková logika, predikátová logika. Rozhodování za neurčitostí a nepřesná inference. Fuzzy množiny, jazyková proměnná, fuzzy logika a přibližné usuzování.

1 x Přednáška

Úvod do shlukové analýzy

1 x Cvičení

Klasifikace normálních a ektopických cyklů signálu EKG pomocí shlukové analýzy

Kapacita [studenti]

20

Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity Vysoké učení technické v Brně Roche Fakultní nemocnice Brno
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ