Podpora efektivní spolupráce biomedicínských oborů
MU a VUT Brno s účastí aplikační sféry 2009 - 2012

Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa: Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj     Oblast podpory: Partnerství a sítě

Zdravotnické informační systémy

Zkratka

MZIS

Název

Zdravotnické informační systémy

Garant

prof. Ing. Ivo Provazník, Ph.D.

Anotace

Informační systémy, pacientská data, funkce medicínských informačních systémů, konkrétní aplikace medicínských informačních systémů.

1 x Přednáška

Hierarchie a funkce MIS a dalších informačních systémů nemocnice, druhy MIS - IS lékaře, klinický IS, ambulantní IS.

1 x Cvičení

Cvičení na profesionálním MIS CLINICOM s emulací terminálu a modulem laboratoře a radiologie.

Kapacita [studenti]

4

Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity Vysoké učení technické v Brně Roche Fakultní nemocnice Brno
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ