Podpora efektivní spolupráce biomedicínských oborů
MU a VUT Brno s účastí aplikační sféry 2009 - 2012

Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa: Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj     Oblast podpory: Partnerství a sítě

Edukační aktivity Kontaktní místo

Konzultační a poradenská činnost (individuální; při větším zájmu formou diskusních seminářů)

  • Obecné možnosti uplatnění absolventů z cílových skupin
  • Požadavky na znalosti a praktické dovednosti v prostředí zdravotnických laboratoří
  • Požadavky na znalosti a praktické dovednosti v prostředí firemního sektoru
  • Konzultace o možných tématech Bc a Mgr prací
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity Vysoké učení technické v Brně Roche Fakultní nemocnice Brno
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ