Podpora efektivní spolupráce biomedicínských oborů
MU a VUT Brno s účastí aplikační sféry 2009 - 2012

Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa: Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj     Oblast podpory: Partnerství a sítě

Edukační aktivity Kontaktní místo

Prakticky zaměřené semináře s problematikou instrumentální a analytické techniky vedené servisními techniky a specialisty

  • vysvětlení a předvedení funkce významných funkčních součástí a agregátů automatických  biochemických analyzátorů (Hitachi 911, Elecsys, Cobas Mira…)
  • iontově selektivní modul (ISE-Na, K, Cl); princip; funkce; konstrukce; kalibrace; údržba; zjištění stavu elektrod; diagnostika poruch
  • analyzátor acidobazických parametrů a krevních plynů; princip; funkce; konstrukce; kalibrace; údržba; zjištění stavu elektrod; diagnostika poruch
  • POCT -přístroje pro laboratorní diagnostiku u lůžka pacienta (POCT-Point of care testing). Glukometry; koagulace; srdeční markery……drogový screening
  • mikroskopické techniky; mikrotomy pro přípravu histologických preparátů; cytofuga
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity Vysoké učení technické v Brně Roche Fakultní nemocnice Brno
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ