Podpora efektivní spolupráce biomedicínských oborů
MU a VUT Brno s účastí aplikační sféry 2009 - 2012

Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa: Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj     Oblast podpory: Partnerství a sítě

HODNOCENÍ PRACOVNÍCH DNŮ ROCHE 26. 5. 2010

1) Získané informace byly zajímavé.
- studenti opět zaujali pozitivní postoj k hodnocení získaných informací, celkově však výsledky dopadly ve srovnání s minulými pracovními dny hůře. Není to nijak dramatické, také vzhledem k faktu, že si "pohoršily" téměř všechny otázky rovnoměrně.
Mezi respondenty se objevil jeden, který měl negativnější pohled na hodnocení pracovních dnů, než ostatní, což se v datech také projevilo. V grafech je snadno identifikovatelný, jako jediný respondent (zaujímá 6% celkového hodnocení), který hodnotil na záporné škále. V druhé polovině dotazníku už byl umírněnější.
Teoretická část: 1,7
Praktická část: 1,3

2) Získané informace byly užitečné.
- stejně jako v předchozím případě pro studenty byly získané informace více zajímavé, než užitečné. Většina studentů se pohybuje v hodnocení kolem "spíše užitečné" až "užitečné". Vzhledem k tomu, že se druhého pracovního dne zúčastnili pouze studenti VUT Brno, zůstává otázkou, zda nejsou poskytované informace studenty LFMU a PřMU odlišně přijímány, nebo zda pro ně nejsou v jistém ohledu "užitečnější".
Teoretická část: 2,1
Praktická část: 1,8

3) Informace využiji i ve své budoucí profesi.
- většina studentů se zde domnívá, že ano, pevně přesvědčených je o tom 17%, nadpoloviční většina s tímto souhlasí a 22% s určitou nejistotou tvrdí, že spíše ano.
Průměr: 2,2

4) Hodnocení jednotlivých částí Pracovního dne Roche
- studenti zde měli za úkol ohodnotit jednotlivé část programu známkami jako ve škole. Zde jsou uvedeny výsledky seřazené od nejlepších po "nejhorší" – "nejhůře" dopadlo představení Assay marketing, následně odd. logistiky a finance.
Oproti minulým pracovním dnům je hodnocení opět o něco pesimističtější, avšak ne výrazně, což dokazují i průměry jednotlivých hodnocení, které nikde nedosáhly ani "známky" 2.
Nejvýraznější posun v hodnocení (bohužel k horšímu) je patrný v návštěvy jednotlivých oddělení, která se z průměru 1,0 dostala na 1,4, naopak si polepšilo PR.

Teoretická část:
Představení firmy Roche 1,4
Molecular Diagnostics, Applied Science 1,3
Medical marketing 1,2
Professional Diagnostics 1,6
Systémy řízení kvality 1,3
Public Relations 1,0
Oddělení logistiky a finanční odd. 1,6
Assay marketing 1,7
Praktická část:
Návštěva jednotlivých oddělení 1,4
Praktické ukázky 1,1

5) Slovní hodnocení:
- komentář uvedli až na jednoho studenta všichni (94%) – opět by uvítali více času na praktickou část, objevily se drobné připomínky k některým přednáškám a také zájem o informace týkající se integrace studentů na pracovní trh.

č. resp. text
1 líbily se mi pěkně připravené prezentace a program praktické části, bylo by dobré nechat více času na praktickou část
2 na pracovním dni Roche se mi líbilo vše
3 Celý den byl velice pěkný a byl pro mě velkým přínosem. Jen škoda, že na návštěvu jednotl. Oddělení nebylo více času. Všichni byli velice příjemní
4 Den byl plný zajímavých informací, ale bylo málo času na některé části, z praktických částí mě velice zajímaly některé části, ale to už asi záleží individuálně na každém, co ho zajímá. Ocenil bych tedy více informací z molekulární diagnostiky
5 Líbilo se mi všechno. Problémem bylo jen málo času na mnoho informací. Na pracovní den mohlo být více času. Uvítal bych nějakou přednášku z firmy u nás na fakultě VUT (na odborné téma)
6 Absolvovat pracovní den v Roche byla dobrá příležitost, jak si alespoň trochu udělat představu jak to v takové firmě chodí. Rozhodně to bylo přínosné. Momentálně mě nenapadá nic, co by se mělo změnit, resp. Zlepšit
7 Líbilo se mi, že jsme si mohli sami vyzkoušet ovládání některých zařízení
8 Dnešní den se mi velice líbil. Zaujal mě zájem pracovníků a snaha o přizpůsobení našemu oboru (technickému). Možná bych více ocenila možnost zařazení našeho oboru do praxe (firmy Roche). Děkujeme Vám za příjemně strávený den :)
9 Pracovní den Roche se mi velmi líbil, zvláště praktické ukázky u biochemického analyzátoru apod., nicméně bych ocenila více informací ohledně využití našeho oboru v praxi
10  
11 Praktická část výborná, vstřícnost zaměstnanců super, teoretická část příště poněkud zkrátit, celkem už jsem se ztrácel
12 Pracovní den byl pro nás velice přínosný, myslím, že jsme se dozvěděli spoustu užitečných informací. Zaměstnanci Roche byli příjemní, ochotní, snažili se pro nás udělat
13 Nejvíce se mi líbila ochota a profesionalita lidí z firmy i konkrétních úseků mě nejvíce zaujala sekce molekulární diagnostiky. Líbila se mi možnost podívat se na hardware analyzátoru. Pracovnímu dni nebylo co vytknout, sad jen projev přednášející hovořící o principech rekcí mezi antigenem a protilátkou byl trošku roztěkaný a míň srozumitelný. ale toto je maličkost, jinak to bylo perfektní, moc děkuji
14 Já jsem rád, že jsem se zúčastnil, tento kurz, resp. Exkurze, protože vím, jak to teďka chodí pracovně a je to strašně zajímavé
15 Velmi se mi líbila praktická část, kde jsme se dozvěděli zajímavé věci. Přístup všech zaměstnanců byl výborný a myslím, že se nám získané poznatky budou hodit. Na druhou stranu myslím, že v některých ohledech jsme byli podceněni - měli jsme již biochemii i molekulární biologii a vysvětlování principu antigen-protilátka mi přišlo pod naši úroveň
16 Velice se mi líbila věnovaná péče a ochota všech osob, které jsem potkal. Byla to velice zajímavá zkušenost o tom, jak taková velká firma funguje
17 Líbila se mi soutěž, protože je dobré určitým způsobem motivovat možné potencionální zaměstnance (a také stávající). Praktické ukázky byly dobře demonstrovány
18 Praktická prohlídka byla zajímavá. Vytktnout zde není co

Pracovního dne se 26. 5. zúčastnilo celkem 18 studentů, všichni z VUT Brno. 11 studentek a 7 studentů, většinou z druhého ročníku.

Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity Vysoké učení technické v Brně Roche Fakultní nemocnice Brno
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ