Klinika nemocí plicních a tuberkulózy Fakultní nemocnice

Jihlavská 20
Brno


Přednostka kliniky:

Prof. MUDr. Skřičková Jana, CSc.
Skrickova.Jana@fnbrno.cz
Tel.: 532 232 504

Zástupce přednosty kliniky:

MUDr. Merta Zdeněk, CSc.
Merta.Zdenek@fnbrno.cz
Tel.: 532 232 409

Profesoři:

Prof. MUDr. Skřičková Jana, CSc.
Skrickova.Jana@fnbrno.cz
Tel.: 532 232 504

Odborní asistenti:

MUDr. Brat Kristián, Ph.D.
Brat.Kristian@fnbrno.cz
Tel.: 532 232 018

MUDr. Martina Doubková, Ph.D.
Doubkova.Martina@fnbrno.cz
Tel.: 532 232 565

MUDr. Herout Vladimír
Herout.Vladimir@fnbrno.cz

MUDr. Hrazdirová Anna
Hrazdirova.Anna@fnbrno.cz
Tel.: 532 232 556

MUDr. Jakubíková Lenka, Ph.D.
Jakubikova.Lenka2@fnbrno.cz
Tel.: 532 232 924

MUDr. Kadlec Bohdan, Ph.D.
Kadlec.Bohdan@fnbrno.cz
Tel.: 532 232 557

MUDr. Merta Zdeněk, CSc.
Merta.Zdenek@fnbrno.cz
Tel.: 532 232 409

MUDr. Plutinský Marek
Plutinsky.Marek@fnbrno.cz
Tel.: 532 232 409

MUDr. Potrepčiaková Stanislava
Potrepciaková.Stanislava@fnbrno.cz
Tel.: 532 23 2395

MUDr. Staňková Yvonne, Ph.D.
Stankova.Yvonne@fnbrno.cz
Tel.: 532 232 018

MUDr. Tomíšková Marcela
Tomiskova.Marcela@fnbrno.cz
Tel.: 532 232 571

MUDr. Turčáni Pavel, Ph.D.
Turcani.Pavel@fnbrno.cz
Tel.: 532 232 395

MUDr. Venclíček Ondřej
Venclicek.Ondrej@fnbrno.czstudenti SVOČ:

Jan Hanák, stud. 5 roč., všeobecné lékařství
Alice Zelová, stud. 5 roč., všeobecné lékařství

 

Výuka:

1) Praktika (během 7. až 10. semestru), doba trvání bloku - 5 dní (všeobecné lékařství), 3 dny (stomatologie)
2) Možnost výběrové týdenní předpromoční praxe - od letního semestru 2001/2002 týdenní blok zaměřený na 
    diferenciální diagnostiku pro 6. ročník, všeobecný směr, čeští i zahraniční studenti
3) Semináře 1 hodina semináře v každém bloku pro 6. ročník všeobecný směr, čeští i zahraniční studenti
4) Přednáška - 2 hodiny pneumologie pro 5. ročník, všeobecný směr, čeští i zahraniční studenti
5) Přednáška - 3 hodiny klinické onkologie (Nádory plic, pleury a mediastina) pro 5. ročník, všeobecný směr, čeští i zahraniční studenti
6) Přednáška - 1 hodina klinické onkologie (Karcinom plic) pro 4. ročník magisterského studia

Sylabus:

Výuka je zaměřena na získání teoretických i praktických znalostí z celé šíře pneumologické problematiky. Praktická výuka probíhá u lůžka nemocného a demonstrací jednotlivých vyšetřovacích metod. Teoretická výuka formou seminářů.

1. den: bronchogenní karcinom
2. den: chronická obstrukční plicní nemoc, bronchiální astma
3. den: tuberkulóza
4. den: plicní záněty
5. den: intersticiální plicní procesy

Další činnost:

Centrum postgraduální výuky v pneumologii (specializační kurzy v bronchologii, onkologii, intersticiálních procesech, komplikovaných zánětech plic, respirační insuficienci, pneumologická stáž před atestacemi z vnitřního lékařství)

Mezinárodní spolupráce:

Účast v mezinárodních multicentrických studiích zaměřených na problematiku chronické obstrukční plicní nemoci, bronchiálního astmatu, bronchogenního karcinomu, zánětů plic, 

kvality života a dalších.

 

Podrobné informace o klinice lze získat těchto na www stránkách:
www.fnbrno.cz (Bohunice, Kliniky)
www.uoc.muni.cz …..(Prezentace, Skupina plicní)