Čím se zabýváme

Vyzkoušejte si vysokou školu nanečisto! Cílíme na talentované středoškoláky a jejich pedagogy. 

Nákupem nejen profesního oblečení ve fakultním obchodě se můžete pyšnit heslem "Pomáhám, kudy chodím". 

Život na naší fakultě ve Vašich uších. Hosté z řad zaměstnanců, studentů, absolventů i dalších významných osobností.

Aktuální dění

Spravujeme aktuality na webu, sociální sítě i zadáváme akce do kalendáře fakulty.


 

Uchazeči

Vyzkoušejte si vysokou školu nanečisto! Cílíme na talentované středoškoláky a jejich pedagogy. 

Spolupráce se studenty

Nákupem nejen profesního oblečení ve fakultním obchodě se můžete pyšnit heslem "Pomáhám, kudy chodím". 

Absolventi

Přinášíme do Vašich uší život na fakultě. Vyzpovídáme hosty z řad zaměstnanců, studentů, absolventů i dalších významných osobností.

Newslettery

Spravujeme aktuality na webu, sociální sítě i zadáváme akce do kalendáře fakulty.


 

Pro média

Vyzkoušejte si vysokou školu nanečisto! Cílíme na talentované středoškoláky a jejich pedagogy. 

JVS

Nákupem nejen profesního oblečení ve fakultním obchodě se můžete pyšnit heslem "Pomáhám, kudy chodím". 

Fotogalerie

Přinášíme do Vašich uší život na fakultě. Vyzpovídáme hosty z řad zaměstnanců, studentů, absolventů i dalších významných osobností.

Videogalerie

Spravujeme aktuality na webu, sociální sítě i zadáváme akce do kalendáře fakulty.

Uchazeči
Uchazeči

Vyzkoušejte si vysokou školu nanečisto! Cílíme na talentované středoškoláky a jejich pedagogy. 

Spolupráce se studenty
Spolupráce se studenty

Spolu se studenty tvoříme jeden celek. Buďte také u toho!

Absolventi
Absolventi

Sekci pro absolventy připravujeme. 

Víme, co se kde děje
Víme, co se kde děje

Spravujeme aktuality na webu, sociální sítě i zadáváme akce do kalendáře fakulty.

Pro zaměstnance

Prezentace aktivit Lékařské fakulty MU

Máte zajímavé téma ke zveřejnění? Připravujete zajímavou akci? Rádi zveřejníme Vaše podněty na webu LF MU, sociálních sítích i zaměstnaneckém portále. Pro zadání novinek či zajištění Vašich potřeb prosím využijte informace v jednotlivých sekcích, případně nás kontaktujte.

Chci propagovat akci, případně potřebuji výpomoc při její organizaci

Zadání aktuality na web a sociální sítě

Načítám...

Zveřejnění události do kalendáře akcí

Načítám...

Organizace akce

Plánování, organizace a realizace

Pro bezproblémový průběh akcí pod hlavičkou LF MU je důležité, aby se všechny náležitosti správně a v dostatečném předstihu naplánovaly. O všech aktivitách musí být informováno Oddělení pro strategii a vnější vztahy (pr@med.muni.cz). Následně bude ve spolupráci s pracovní skupinou pro strategii ve vizuální prezentaci LF MU rozhodnuto, jaký charakter a organizační podporu daná akce získá.

Významná akce

 • Strategická porada

  1. měsíc před zahájením

  • Garant, koordinátor,...
  • Harmonogram
  • Rozpočet
  • Kompletní seznam výstupů – vydefinování z Galerie výstupů
  • Naplánování (před, v průběhu, po) včetně požadavků na AVT
 • Odsouhlasení Pracovní skupiny pro strategii ve vizuální prezentaci

  Materiály

  Kompletní balík materiálů projde odsouhlasením pracovní skupiny

 • Zajištění informovanosti

  Před, během a po akci

  Zajištění důstojné propagace akce.

  • Web LF MU (Oddělení pro strategii a vnější vztahy)
  • Sociální sítě LF MU (Oddělení pro strategii a vnější vztahy)
  • Obrazovky UKB (Centrum informačních technologií SUKB)

Běžná akce

Použití dostupných šablon

 • Web LF MU – pro zaměstnance
 • Požadavek na vytvoření nového prvku

Porada

 • Garant, koordinátor, …
 • Zajištění informovanosti

Proč klademe důraz na Jednotný vizuální styl (JVS) na LF MU?

Veškerá prezentace (výstupy) musí být v souladu s Jednotným vizuálním stylem Masarykovy univerzity, který je nedílnou součástí komunikace naší fakulty. Jedná se o komplexní a místy komplikovanou část budování vnějších i vnitřních vtahů. Implementaci na LF MU zajišťuje od listopadu 2019 Pracovní skupina pro strategii ve vizuální prezentaci LF MU, jejímž primárním cílem je zajistit vzájemnou informovanost o implementaci a rozvoji JVS napříč akademickými i neakademickými zaměstnanci fakulty. Naše Oddělení pro komunikaci a vnější vztahy pak vytváří prostředí pro jeho realizaci a zaručuje kvalitu produkovaných výstupů v souladu s nastavenými univerzitními pravidly.

 

Základní manuál pro práci s logem MUNI MED

Galerie výstupů: inspirujte se

Ve spolupráci s IBA LF MU jsou systematicky vytvářeny grafické materiály a další materiály v souladu s jednotným vizuálním stylem MU. Pro úsporu času je možné pro inspiraci využít dříve připravené výstupy. Jejich úprava pro konkrétní účel je snadná a rychlá.

Potřebuji zařídit

Vizitky

Vizitka je nedílnou součástí prezentace fakulty v novém Jednotném vizuální stylu. Pokud potřebujete novou vizitku navrhnout, obraťte se na kolegy z Institutu biostatistiky a analýz LF MU.

Jaké informace potřebujeme?

Prosím uveďte informace pro obě jazykové mutace.

 • jméno a příjmení s tituly
 • funkce
 • telefonní číslo / mobil
 • e-mail
 • název oddělení/kliniky/pracoviště
 • pavilon / číslo kanceláře
 • adresa

 

Kontakt

Profesionální fotodokumentace

Pro pořízení kvalitní obrazové dokumentace kontaktuje Oddělení pro komunikaci a vnější vztahy (pr@med.muni.cz). Podle povahy a typu požadovaných fotografií bude doporučen vhodný způsob jejich pořízení (interní nebo externí realizace zakázky).

Profesionální video

Pro pořízení kvalitního záznamu kontaktuje Oddělení pro komunikaci a vnější vztahy (pr@med.muni.cz).  Podle povahy a typu požadovaného videa (propagační, edukační, záznam přednášky) bude doporučen vhodný způsob jejich pořízení (interní nebo externí realizace zakázky).

Nový web

Potřebujete pro vaše pracoviště, projekt nebo akce vytvořit webovou prezentaci v jednotném vizuálním stylu? Obraťte se na kolegy z Centra informačních technologií Správy Univerzitního kampusu Bohunice (webmaster@med.muni.cz)

Redakční systém Umbraco a obecné zásady

 • Žádost o zřízení směřovat vždy na e-mail webmaster@med.muni.cz
 • Na straně žadatele min. jedna a max. 2 kontaktní osoby pro „komunikaci požadavků“ z každého pracoviště
 • Pro jednotlivé webové stránky bude vždy ÚVT zřízena samostatná Umbraco instance pro správu obsahu
 • Zveřejňovány budou pouze obsahy, které splňují požadavky na prezentaci pracoviště a s přínosem pro LF MU a MU
 • Trvalá snaha o centralizaci a prevenci duplicit

Pro logické a pochopitelné uspořádání webů pod doménou med.muni.cz byla nastavena následující pravidla:

Weby pracovišť a klinik (XXX.med.muni.cz)

 • Transparentně komunikovat možnosti zveřejňovaného obsahu
 • Neduplikovat informace, které jsou k dispozici na hlavním webu LF MU
 • Nelze prezentovat aktivity, které nejsou benefitem pro LF MU a MU
 • Obsah „lokálních“ webů musí být v souladu s informacemi prezentovanými LF MU jako celkem

Např. psychiatrie.med.muni.cz nebo biology.med.muni.cz

Weby projektů a akcí (med.muni.cz/XXX)

 • Nutno vždy konzultovat, zda je opravdu nutné budovat vlastní web – pozor na následné znepřístupnění stránky po uplynutí aktuality a využitelnosti
 • Rozlišit jednorázové akce a opakující se aktivity

Např. med.muni.cz/ples nebo med.muni.cz/svk

Máte podnět, něco nefunguje?

Napište nám

Náš tým

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info