Podcast STETOSKOP

Bez popisku

Přibližujeme širší veřejnosti život na naší fakultě, představujeme zajímavé vědecké projekty, občas nakoukneme pod plášť nejen doktorskému studiu, zpovídáme významné osobnosti z řad studentů, absolventů i zaměstnanců. A velkým přáním zůstává se inspirací středoškoláků pro studium na naší fakultě.

Svět se vyvíjí a my jsme přemýšleli, jak vám ještě více přiblížit život na LF MU. A tak v hlavách Oddělení pro komunikaci a vnější vztahy a bývalého viceprezidenta Spolku mediků MUDr. Jakuba Voldřicha, možná z jeho dlouhé chvíle před posledními státnicemi, vznikl podcast. Slovo dalo slovo, zajistili jsme nahrávací zařízení, mikrofony, klapku (tu vlastně ještě nemáme) a natočili jsme první díl. Na rozjezd a uvolnění se studenty pro studenty. Se zkušenými pro nové. A nové neustále postupně přibývají...

Nasaďte si sluchátka, my nasazujeme STETOSKOP.

Přejeme příjemný poslech

Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Další

Snídaně s vědci - Research Breakfast

„Naší ideou je sdílet zajímavé příběhy lidí, kteří už něco zažili a mohou motivovat kolegy, kteří jsou na začátku své vědecké kariéry,“ uvádí k iniciaci zahájení formátu u kávy a dobré snídaně proděkan pro vědu a doktorské studium Tomáš Kašpárek, moderátor akce. Účastnit se akce v Knihovně univerzitního kampusu mohou studenti a zaměstnanci nejen Lékařské fakulty. 

„Zajímají nás zahraniční zkušenosti i výzkum, vždy jde o spontánní rozhovory. Pro mne je zásadní, aby zazněl příběh a mohli jsme posluchačům něco předat. Pak už záleží na situaci, jestli se více věnujeme hodnocení vědy, aplikovanému výzkumu nebo samotnému životnímu příběhu. Zároveň chceme prezentovat klíčová témata, kterými fakulta žije. Jedním z nich proto pro nás byla i příprava projektů GA ČR,“ říká Tomáš Kašpárek.

Vaše reakce, připomínky, náměty na zajímavá témata i tipy na hosty nám napište nám na: stetoskop@med.muni.cz.

A protože občas vypíšeme nějakou soutěž o fakultní předměty, čtěte také naše soutěžní podmínky.

Poslouchejte nás v těchto aplikacích

Abyste se mohli účastnit našich podcastových soutěží...

Soutěžní řád pro soutěže v rámci podcastu LF MU STETOSKOP

 1. Soutěže v rámci podcastu LF MU STETOSKOP jsou organizovány Masarykovou univerzitou, Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno, IČ: 00216224, DIČ: CZ00216224, Lékařskou fakultou, se sídlem Kamenice 753/5, 625 00 Brno.
 2. Tyto soutěže jsou určeny pro studenty, absolventy a zaměstnance Lékařské fakulty Masarykovy univerzity (dále jen „LF MU“). Zároveň pro uchazeče ze SŠ i širokou veřejnost.
 3. Každý účastník soutěží se může do každého kola soutěže přihlásit pouze jednou.
 4. Za přihlášení do soutěží je považováno zodpovězení otázek zveřejněných na sociálních sítích, zejména na Facebookovém a Instagramovém účtu LF MU. 
 5. O vítězích soutěží rozhoduje pořadí odpovědí v jednotlivých kolech. Vítězí nejrychlejší odpověď po zveřejnění podcastu s otázkou uvedeného na FB a IGV případě shodného času odpovědí na obou účtech (FB a IG) vyhrávají oba soutěžící.
 6. Přihlášením do soutěže se rozumí zveřejnění odpovědi na danou otázku na účtech LF MU na sociálních sítích. Soutěžící se přihlášením do soutěží potvrzuje, že souhlasí bez výhrad s podmínkami uvedenými v těchto pravidlech soutěže.
 7. V souvislosti se soutěží bude zmiňováno pouze křestní jméno účastníka, ročník a obor studia., nebo nebude účastník označený vůbec.
 8. Každý účastník soutěží LF MU uděluje souhlas se zpracováním těchto osobních údajů: jméno a příjmení, ročník a obor studia
 9. Jméno, příjmení, ročník a obor studia je možné zpracovat na základě uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem organizace a vyhodnocení soutěže. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu trvání a vyhodnocování soutěže. 
 10. Přihlášením do soutěže bere účastník na vědomí, že Lékařská fakulta MU jakožto správce osobních údajů bude zpracovávat účastníkem uvedené osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, ročník a obor studia. Bez poskytnutí těchto údajů nemůže být účastník do soutěže zaregistrován.
 11. Účastí v soutěži bere účastník na vědomí, že osobní údaje jím poskytnuté zpracovává Lékařská fakulta MU s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a zákona 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění. Osobní údaje, které Lékařská fakulta MU shromažďuje o účastnících, nebudou poskytnuty žádné třetí straně, s výjimkou případů a pro účely, kdy tuto povinnost ukládá zákon.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info