12. 6. 2024

Lékařská fakulta Masarykovy univerzity v kampani Darujeme o105 získala 275 dárců krve

Lékařská fakulta Masarykovy univerzity se do připomínky 105. výročí svého založení zapojila kampaní na podporu dárcovství krve. Přihlásilo se k ní 275 dárců, skoro třetina jich šla darovat vůbec poprvé.

Lékařská fakulta Masarykovy univerzity se do připomínky 105. výročí svého založení zapojila kampaní na podporu dárcovství krve. Přihlásilo se k ní 275 dárců, skoro třetina jich šla darovat vůbec poprvé.

Masarykova univerzita, jakož i čtyři ze zakládajících fakult, si letos připomíná 105 let od svého založení. Součástí výročí je série akcí, organizovaných ať už centrálně nebo jednotlivými fakultami. Lékařská fakulta při té příležitosti na konci ledna vyhlásila kampaň Darujeme o105 s cílem posílit povědomí o důležitosti dárcovství krve. Na akci participovaly také obě fakultní nemocnice, respektive Transfuzní oddělení Fakultní nemocnice u svaté Anny a Transfuzní
a tkáňové oddělení Fakultní nemocnice Brno, v nichž se mohli dárci ke kampani přihlásit.

„V rámci symboliky stopětiletého výročí jsme si dali za cíl oslovit sto pět dárců,“ připomíná vedoucí Oddělení pro komunikaci a vnější vztahy Lékařské fakulty Masarykovy univerzity
Ing. Marie Krulová. Každý, kdo se ke kampani při darování přihlásil, obdržel od fakulty drobný dárek. Těch, kteří během čtyř měsíců dorazili na jedno ze dvou transfuzních oddělení „darovat o105“, nakonec bylo 275 – ke svaté Anně 172, do Bohunic 103. Při přepočtu a uvážení 450ml dávky na jeden odběr se tak fakultě podařilo vybrat skoro 124 litrů krve.

„Skoro každý třetí přišel darovat poprvé, což nás nesmírně těší, protože velká část prvodárců zpravidla nezůstane u jediného odběru a vrací se darovat opakovaně,“ doplňuje Krulová počty o 83 prvodárců. „Chtěla bych všem dárcům moc poděkovat, protože v situaci, kdy budeme potřebovat něčí darovanou krev, se někdy může ocitnout každý z nás, ani o tom nemusíme vědět. Potřeba krve je stálá, stejně jako nedostatek dárců, tak snad i kampaň jako ta naše svým dílem pomůže k rozšíření povědomí o významu dárcovství.“

V České republice dle odhadů chybí přibližně sto tisíc dobrovolných dárců krve, jejich potřeba je však celosvětová, na což se každoročně snaží upozornit také Světový den dárců krve, připadající na 14. června. Letos se uskuteční podvacáté, přičemž FN Brno na tento den připravila první ročník festivalu Daruj krev, Brno!, který se uskuteční v prostorách před Janáčkovým divadlem. Na osvětové akci s kulturním programem se budou prezentovat nejen transfuzní oddělení, ale i některé kliniky nemocnice, jakož i Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, která na ní rovněž oficiálně vyhlásí výsledky kampaně Darujeme o105.


Kontakt pro média:

Ing. Marie Krulová, Oddělení pro komunikaci a vnější vztahy, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, +420 605 516 228, marie.krulova@med.muni.cz

Více o kampani Darujeme o105: https://www.med.muni.cz/darujeme-o-105

Více o festivalu Daruj krev, Brno!: https://www.gotobrno.cz/akce/daruj-krev-brno

Stáhnout článek .pdf 129 kB
Text této tiskové zprávy, k němuž vykonává majetková autorská práva Masarykova univerzita, je dostupný pod licenčními podmínkami Creative Commons Uvádějte autora 3.0 Česko. Užití textu na základě zákona tím není nijak omezeno, zúženo či limitováno.

Další tiskové zprávy

Přehled všech tiskových zpráv

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info