3. 6. 2024

Výstava Centra léčivých rostlin přiblíží zahradní terapii

V květnu se veřejnosti opět otevřela zahrada Centra léčivých rostlin a 13. června tam bude zahájena každoroční výstava. Letos bude zaměřena na zahradní terapii.

Historie výstavy léčivých rostlin sahá hluboko do šedesátých let minulého století, letošní ročník bude už dvaašedesátý. Návštěvníci si budou moct od 13. června do 7. července prohlédnout nejen léčivky a další dieteticky zajímavé rostliny v nejlepší fázi růstu, součástí akce je i tentokrát panelová výstava, letos věnovaná zahradní terapii.

V květnu se veřejnosti opět otevřela zahrada Centra léčivých rostlin a 13. června tam bude zahájena každoroční výstava. Letos bude zaměřena na zahradní terapii.

Historie výstavy léčivých rostlin sahá hluboko do šedesátých let minulého století, letošní ročník bude už dvaašedesátý. Návštěvníci si budou moct od 13. června do 7. července prohlédnout nejen léčivky a další dieteticky zajímavé rostliny v nejlepší fázi růstu, součástí akce je i tentokrát panelová výstava, letos věnovaná zahradní terapii.

„Zahradní terapie není jen prostá práce na zahradě, jak by si mnozí mohli myslet. Je to cílená ozdravná metoda využívající pobytu v přírodě, zahradničení a práci s rostlinami a přírodninami k podpoře fyzického a psychického zdraví,“ říká inženýrka Zuzana Galle z Centra léčivých rostlin Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, spoluzakladatelka Asociace zahradní terapie. Ta od roku 2019 sdružuje zástupce z oblasti sociálních, zdravotních i pečovatelských služeb, ale i zahradní architekty, vzdělávací instituce či samotné zahradníky. Jejich společným cílem je rozšiřování povědomí o zahradní terapii a širokých možnostech jejího využití.

„Aktivizuje a stimuluje smysly, zlepšuje motoriku, koncentraci, pomáhá při psychických potížích, vyhoření, závislostech i psychiatrických onemocněních. Zmírňuje projevy agresivity, působí při léčbě různých dlouhodobých onemocnění nebo zotavování se po úrazech. Podporuje komunikační i sociální schopnosti jednotlivců a podporuje pocit sounáležitosti,“ vyjmenovává benefity zahradní terapie Zuzana Galle.

Jako terapeutka dlouhodobě využívající metody zahradní terapie při práci s klienty s poruchami autistického spektra svá slova může podpořit konkrétními pacientskými zkušenostmi. „To, co se mi na zahradní terapii nejvíc líbí, je široká škála jejího uplatnění – nejenom co se týká diagnóz, ale i co se týká osobnostních typů jednotlivých účastníků terapie. S někým můžete opravdu ,pracovat na zahradě‘, s někým na zahradě jen být, s někým o zahradě a přírodě jen mluvit a sdílet jeho vzpomínky. Všechny tyto formy evidentně pomáhají,“ přibližuje.

Panelová výstava představující historii, metody, účinky, ale i možnosti využití vlastní zahrady k terapeutickým účelům vznikla v rámci projektu Therapeutic Gardens, do něhož byly zapojeny organizace z Česka, Slovenska, Srbska a Maďarska. U jednotlivých panelů budou mít návštěvníci příležitost seznámit se s konkrétními ukázkami zahradně terapeutických aktivit, část prezentace bude věnována i členům Asociace zahradní terapie.

1. ročník výstavy Centra léčivých rostlin LF MU bude v areálu na Údolní 74 v Brně zahájena 13. června v 10:00, potrvá do 7. července a přístupná bude denně od 9:00 do 18:00.


Kontakty pro média:

Ing. Zuzana Galle, DiS, Centrum léčivých rostlin, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, +420 733 149 050, medplant@med.muni.cz

Mgr. Václav Tesař, Oddělení pro komunikaci a vnější vztahy, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, +420 733 553 215, vaclav.tesar@med.muni.cz

Stáhnout článek .pdf 266 kB
Text této tiskové zprávy, k němuž vykonává majetková autorská práva Masarykova univerzita, je dostupný pod licenčními podmínkami Creative Commons Uvádějte autora 3.0 Česko. Užití textu na základě zákona tím není nijak omezeno, zúženo či limitováno.

Další tiskové zprávy

Přehled všech tiskových zpráv

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info