Feb 16 2014

Volba na druhou

Jak je patrno ze záložky “Členové SKAS”, tak ke dni 21.1.2014 skončil senátorský mandát našemu kolegovi Adamu Fialovi. Proto bude v termínu 24. – 28.2.2014 probíhat doplňující volba do studentské komory Akademického senátu LF MU do celkového počtu 11 senátorů.

Rádi bychom tímto vyzvali všechny zájemce o uvolněný senátorský mandát, kteří by rádi věnovali část svého volného času do prosazování studentských zájmů, aby podali přihlášku a začali se tak ucházet o přízeň ostatních studentů. Z toho vyplývá důležitý aspekt těchto voleb – je nezbytné, aby ve volbě hlasoval, co možná největší počet studentů. Tímto tedy všechny žádáme, abyste prosím hlasovali –  je to ve Vašem zájmu!

Stejně tak se ve stejném termínu konají doplňující volby do tzv. “velkého senátu”, tedy do studentské komory Akademického senátu Masarykovy univerzity. I tyto volby jsou pro nás důležité – senátoři hájí zájmy naší fakulty a tím i Vás studentů na celo-univerzitní úrovni.

Leave a Reply

Your email address will not be published.