May 12 2015

Zasedání Akademického senátu 19.5.

Pozvánka na zasedání Akademického senátu Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, které se uskuteční dne 19. května 2015, 14.00 v zasedací místnosti děkanátu, pavilon A 17 (4 patro).

 

Milí studenti,

19. 5. 2015 nás čeká další setkání Akademického senátu Lékařské fakulty.

Tentokrát máme na programu návrh na zřízení nové kliniky a projednávání otázek spojených se zajištěním výuky oftalmologie a optometrie.

Pro studentské spolky bude tentokrát mimořádná možnost prezentovat před Akademickým senátem svou činnost.

Níže vkládám navržený program zasedání. Zde si také můžete prohlédnout přiložené dokumenty.

V případě jakýchkoliv dotazů se na nás obracejte.

 

Martina Žižlavská

předsedkyně SKAS LF

—————————————————-

 

Navržený program zasedání:

1)            Schválení programu zasedání

2)            Schválení zápisu ze zasedání dne 7. dubna 2015

3)            Zpráva prof. MUDr. Martina Bareše, Ph.D., prorektora MU pro rozvoj,

4)            Návrh děkana LF MU na zřízení Kliniky operační onkologie LF MU v Masarykově onkologickém ústavu (pozvaný host prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc.)

5)            Návrh děkana na úpravu organizační struktury LF MU dle výsledku projednání bodu 3)

6)            Projednání praktických otázek spojených se zajištěním výuky oftalmologie a optometrie (pozvaní hosté doc. MUDr. Svatopluk Synek, CSc., prof. MUDr. Eva Vlková, CSc.)

7)            Prezentace činnosti studentských organizací (IFMSA CZ, SSSČR, Spolek mediků, ASF, MIMSA)

8)            Zprávy předsedů komisí AS LF MU

9)            Různé

 

 

Prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA

předseda AS LF

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.