Jan 18 2019

Jednací řád SKAS LF MU

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

pro zájemce nabízíme k nahlédnutí stanovy SKAS LF MU, které upravují jeho jednání, volbu předsedy a nový poradní orgán – Studentskou radu SKAS.

JŘ SKAS – finální verze

Comments are closed.