Prohlášení účastníků jednání zástupců fakult veřejných vysokých škol konaného v Praze dne 24.6.2004

Dne 24.6.2004 se v Praze sešli zástupci akademických senátů veřejných vysokých škol a zástupci akademických senátů jejich fakult. Účastníci zasedání se shodli na následujícím prohlášení:

Zástupci akademických obcí veřejných vysokých škol České republiky:

  1. jsou připraveni k realizaci kroků směřujících k reformě veřejných vysokých škol v ČR s cílem zvýšit kvalitu a efektivitu vysokoškolského vzdělávání a zvýšit jeho dostupnost;
  2. žádají Vládu ČR, aby do návrhu státního rozpočtu na rok 2005 uvedla navýšení prostředků pro veřejné vysoké školy oproti rozpočtu roku 2004 minimálně o 5 mld. Kč
  3. žádají Vládu ČR, aby zplnomocnila ministryni školství, mládeže a tělovýchovy ke koordinaci reformy veřejného vysokého školství v ČR, a to včetně ekonomického zajištění této reformy a to při plné podpoře ostatních členů vlády;
  4. podporují širokou diskusi o financování veřejných vysokých škol a terciárního vzdělávání v ČR vyvolanou zejména iniciativou Týden neklidu a vyzývají členy akademických obcí veřejných vysokých škol k organizaci veřejných diskusí a akcí na podporu reformy vysokého školství;
  5. žádají Vládu ČR o zajištění transparentnosti rozhodování o financování veřejných vysokých škol včetně vědy a výzkumu;
  6. jsou připraveni podpořit požadavky vedoucí k reformě veřejných vysokých škol hromadnými veřejnými akcemi;
  7. vyzývají členy akademických obcí veřejných vysokých škol k návštěvám poslanců a senátorů v jednotlivých krajích a k jejich informování o aktuální ekonomické situaci vysokých škol v ČR;
  8. pověřují koordinační skupinu ve složení (bez titulů) Bruthans, Červinka, Engelbrecht, Felcmanová. Hampl, Haska, Hilšer, Jareš, Kozák, Maiello, Marx, aby o výše uvedených bodech jednala s předsedou Vlády ČR, s ministryní školství, mládeže a tělovýchovy a s ministrem financí.

Za správnost: Marx, 24.6.2004