1. a 2. kurz Anestezie a kritické stavy u dětí

Ve dnech 11. a 12. 5. 2021 proběhly v prostorách Simulačního centra LF MU historicky první kurzy zaměřené na zvládání kritických stavů u dětí, a to jak v prostředí operačního sálu a urgentního příjmu, tak i v přednemocniční péči. 

17. 5. 2021

Každý den se kurzu zúčastnilo 8 lékařů oboru AIM z nejrůznějších pracovišť napříč ČR. Kurzem vždy provázeli 3 proškolení lektoři LF MU (1. kurz: MUDr. Markéta Nowaková, MUDr. Bořek Trávníček, MUDr. Václav Vafek; 2. kurz: doc. MUDr. Jozef Klučka, Ph.D., MUDr. Roman Štoudek, MUDr. Václav Vafek) s podporou rozsáhlého technického týmu. Zároveň se nám podařilo na těchto prvních kurzech zajistit i metodické vedení lektorů MUDr. Janou Djakow, Ph.D., instruktorkou a ředitelkou ERC kurzů (ERC = European Resuscitation Council). Tím jsme podpořili další dovednostní růst našich lektorů, kteří po každé simulaci obdrželi zpětnou vazbu s cílem zefektivnění jejich výukových metod v rámci debriefingu.

V průběhu kurzu se sedělo opravdu minimálně. Po dvou krátkých úvodních přednáškách, představení a seznámení se s prostředím i vybavením výukových prostor se účastníci během dopoledního bloku věnovali možným komplikacím u dětí v průběhu anestezie a zabývali se jejich řešením. Celkem byli vystaveni 6 možným emergentním stavům, které mohou běžně nastat při podávání anestezie. Každý jednotlivý scénář byl následně detailněji probrán v rámci debriefingu. Během odpoledne se výuka přesunula z operačních sálů do prostor urgentního příjmu a venkovních prostor. Zde na účastníky kurzu čekalo taktéž 6 scénářů urgentních stavů v pediatrii, počínaje novorozencem a konče adolescentem. I zde se debriefingy věnovaly specifikám zvládání kriticky nemocných či zraněných dětí.

Náročný a časově zcela vytížený kurz byl zakončen setkáním lektorů a účastníků na ploše heliportu Simulačního centra, kde mohli frekventanti sdělit své pocity a hodnocení proběhlého dne a poskytli tak organizátorům a lektorům neocenitelnou zpětnou vazbu. Na závěr obdrželi certifikát, vzácný tím, že se jednalo o zcela prvý (a druhý) simulační kurz tohoto typu a obsahu v ČR.

Věříme, že i další kurzy se zaměřením na oblast pediatrie budou lákat a přinášet účastníkům nejen radost, ale zejména větší jistotu při managementu kritických stavů u dětí.

VÍCE FOTOGRAFIÍ Z 11.5. VÍCE FOTOGRAFIÍ Z 12.5.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info