1. kurz Kritické stavy v intenzivní péči

Dne 6. prosince 2021 se v Simulačním centru LF MU uskutečnila poslední premiéra kurzu v tomto roce a to v sérii zaměřené na postgraduální vzdělávání lékařů. Tématem kurzu byly kritické stavy v intenzivní péči.

20. 12. 2021

Kurzu se i přes složitou situaci v pandemii COVID-19 účastnilo 9 účastníků z více pracovišť z celé České republiky. Personálně byl kurz zajištěn kvalifikovanými lektory SIMU LF MU. Konkrétně se jednalo o MUDr. Milana Kratochvíla, EDIC, MUDr. Jana Staška, EDIC, MUDr. Marka Kováře a MUDr. Jana Malásku, Ph.D., EDIC. Takto komplexní kurz by se nemohl konat bez skvělého technického zajištění týmem techniků pod vedením ředitele SIMU Mgr. Jana Dvořáčka, Dis. a AV techniků pod vedením Ing. Jiřího Travěnce. Metodicky byl kurz reflektován MUDr. Janou Djakow, Ph.D. s cílem zefektivnění dovedností v průběhu debriefingu. Organizátoři kurzu byli prof. MUDr. Petr Štourač, Ph.D. – přednosta Ústavu simulační medicíny LF MU a jeho zástupkyně doc. MUDr. Martina Kosinová, Ph.D. Garantem kurzu byl MUDr. Jan Maláska, Ph.D., EDIC.

V úvodu kurzu bylo účastníkům představeno pracoviště a modely SIMU LF MUNI.

Poté měli účastníci možnost trénovat komplexní situace na konkrétních scénářích. Těch bylo celkem 11 a navíc 3 hands-on workshopy (obtížné zajištění dýchacích cest, ubed-side ultrazvuk a simulátor obtížné ventilace) které byly situovány nejen do prostředí intenzivní péče, ale i do situací mimo ICU, které intenzivista řeší v běžné praxi, např. konziliární službou, předání a transport pacienta z operačního sálu a další. Cílem kurzu bylo, aby se účastníci zdokonalili v krizových situacích a zejména v tzv. netechnických dovednostech, které mohou zažít např. při službě na intenzivní péči.

Na konci kurzu byl v rámci setkání účastníků s lektory, organizátorem a garanty kurzu probrán jeho průběh a v příjemném prostředí SIMU jsme si vzájemně vyměnili pocity a dali zpětnou vazbu. Pro další běhy kurzů je toto nesmírně důležité. Následně byly účastníkům kurzu předány certifikáty o úspěšném absolvování kurzu, který byl unikátní tím, že se v rámci České republiky jednalo o premiéru takto koncipované vzdělávací akce.

Těšíme se na setkání při dalších kurzech v roce 2022.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info