1. Simulační Sympozium

U příležitosti ukončení projektu SIMU+ se pod záštitou předsedy Asociace děkanů Lékařských fakult ČR a současně děkana LF MU prof. Repka konalo na půdě Simulačního centra LF MU I. Simulační sympozium.

19. 9. 2022

Bez popisku

Do Brna se první den nového akademického roku sjela takřka stovka zájemců o simulační medicínu. Záštitu nad akcí také převzala Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny ČLS JEP a Společnost pro simulaci v medicíně. Na slavnostním zahájení přivítal účastníky děkan LF MU prof. Repko, immediate past president SESAM Marc Lazarovici, ředitelka projektu SIMU+ ing. Blažková, proděkanka pro zubní lékařství prof. Izakovičová-Hollá, ředitel Simulačního centra Mgr. Dvořáček a proděkan pro výuku a současně přednosta Ústavu simulační medicíny LF MU prof. Štourač.

V prvním bloku nejprve zasadil Marc Lazarovici naši simulační medicínu do evropského kontextu a vyzval k dalšímu rozvoji mezinárodní spolupráce. Poté Petr Štourač ukázal možnou podobu simulační medicíny v ČR v budoucnu, kdy akcentoval především další rozvoj včetně unikátního doktorského studijního programu. Následovalo představení simulačních aktivit nejen v brněnském Simulačním centru, ale i na olomouckém, hradeckém a motolském pracovišti. Předseda Společnosti pro simulaci v medicíně Michael Stern, doktorand Ústavu simulační medicíny, představil historii simulačního centra Dialog při Aeskulap akademii. Na něj navázala představením soutěží založených na simulaci, především Rallye Rejvíz, Katarína Veselá.

Ve druhém bloku jsme se pod vedením Jitky Blažkové dozvěděli: „Jak se staví sen…“. Od vize, kterou představil Petr Štourač, jsme se postupně dozvěděli tipy a triky z oblasti projektové od osoby nejpovolanější, Jitky Blažkové, abychom poté zabrousili na stavbu s Rostislavem Sitarčíkem. Metodiku a implementaci simulační medicíny do kurikula prezentovaly Tereza Prokopová a Tereza Vafková. Úskalí provozní fáze rozebral ředitel Simulačního centra Jan Dvořáček, kterého s popisem softwarové podpory SIMU doplnil Martin Komenda.

V posledním bloku byly prezentovány jednotlivé střípky do komplexního obrazu mozaiky simulační medicíny. Jednotlivé dílky postupně tvořily příklady preklinické simulační výuky od Mikuláše Mlčka z 1. LF, využití virtuálního pacienta ve výuce v podání Daniela Schwarze, 3D virtuální simulace v chirurgii Zdeňka Chovance, gynekologicko-porodnické simulace v podání Matěje Antona, zapojení herců do výuky psychologie Miroslava Světláka, in situ simulace v nemocničním prostředí martinské nemocnice v podání Denisy Osinové, realizace simulačních cvičení v rámci Integrovaného záchranného systému v prezentaci Hany Šperkové, simulace a cvičení vodní záchranné služby v podání Lenky Šrahulkové a simulační výuka v rámci kurzů Evropské resuscitační rady Jany Djakow a Petra Štourače. Druhý jmenovaný následně s ředitelkou projektu SIMU+ ukončili sympozium, poděkovali účastníkům i prezentujícím a pozvali přítomné na slavnostní zakončení projektu SIMU+. Nezbývá, než se těšit na druhé sympozium v příštím roce.

Sympozium se konalo přesně 18 dní před koncem projektu, a tak se nejen účastníci sympozia, ale i další významní hosté přesunuli na Urgentní příjem SIMU, kde za účasti rektora Masarykovy univerzity prof. Bareše proběhl slavností akt ukončení projektu SIMU+. Pan rektor zavzpomínal na začátky projektu, kdy v pozici prorektora MU a posléze děkana LF signifikantně přispěl k jeho úspěšné realizaci. Děkan LF MU poděkoval za úspěšnou realizaci projektu a zahájení velkého objemu výuky na půdě SIMU. Ing. Blažková poděkovala celému centrálnímu řídicímu týmu i týmům na jednotlivých hospodářských střediscích MU. Zvláštní poděkování za skvělou spolupráci směřovalo na MŠMT. Prod. Štourač poděkoval celému týmu projektu. Následoval slavnostní přípitek symbolizující konec projektu pod taktovkou pana děkana a ukázka simulace s vysokou mírou věrnosti porodu v terénu s ošetřením novorozence na urgentním příjmu realizovaná lektory a techniky SIMU.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info