Implementace standardů MedBiquitous ve vzdělávání lékařů a zdravotnictví

Tento webinář představuje naše zkušenosti v oblasti technologického pokročilého vzdělávání ve zdravotnictví ve vztahu k mezinárodním směrnicím a standardům zaručeným MedBiquitous. 

28. 2. 2020

Setkání bylo zaměřeno na dva konkrétní projekty: MEDCIN (Medical Curriculum Innovations) a SIMUportfolio. Tyto webové aplikace mají za cíl systematicky standardizovat systémy řízení kurikula a propagovat inovativní metodologické zázemí pro hodnocení, mapování a porovnávání různých kurikul. Byla představena ukázka obou platforem společně s několika příklady reálného použití.

„MedBiquitous Community Connection“ patří do čtvrtletní série jednohodinových webinářů představujících pedagogy, vzdělávající zdravotnické profese a technologické inovátory z celého světa. „MedBiquitous Community Connection“ je fórem pro komunitní experty, kteří tak mohou sdílet své zkušenosti s tím, jak digitální technologie podporují zlepšování a lepší výstupy v rámci kontinuálního vzdělávání zdravotnických profesí. Část každého webináře je vyhrazena pro otázky a odpovědi, kde mají účastníci možnost diskutovat s hostujícími řečníky.

Více článků

Přehled všech článků