Kurz Anestezie a kritické stavy u dětí

Dne 1. dubna 2022 proběhl v prostorách Simulačního centra LF MU již pátý kurz Kritické stavy u dětí, ve kterém si účastnící mohli v bezpečném prostředí vyzkoušet kritické situace z prostředního urgentního příjmu a operačních sálů.

8. 4. 2022

Z celé republiky se do Brna sjelo na kurz 15 lékařů z oboru Anesteziologie a intenzivní medicína. Kurzem provázeli zkušení lektoři LF MU MUDr. Markéta Nowaková, MUDr. Bořek Trávníček, prof. MUDr. Petr Štourač, Ph.D., doc. MUDr. Martina Kosinová Ph.D., MUDr. Martina Klincová, MUDr. Václav Vafek a MUDr. Roman Štoudek. Nepostradatelnou součástí týmu je i velké množství techniků.

Po dvou úvodních seznamovacích přenáškách se účastnící seznámili s prostředím a vybavením urgentního příjmu a operačních sálů. Účastníky během celého dne čekalo 12 simulací. Polovina simulací se odehrávala v prostředí operačních sálů, zde účastníci museli řešit komplikace v rámci perioperačního procesu u dětského pacienta. Druhá polovina se odehrávala v prostorách urgentního příjmu. Pevnou součástí každé simulace je strukturovaný debriefing, který následuje po každé simulaci. Simulace účastníkům umožnily nejen ujasnění si správných postupů při řešení kritických situací, ale i zdokonalení netechnických dovedností, např. komunikace v týmu.

Jako vždy patřil konec náročného kurzu společnému setkání účastníků, lektorů a garantů kurzu. Pro organizátory je tato část nepostradatelná, účastníci zde mohli bezprostředně sdělit své dojmy a diskutovat nad koncepcí kurzu.

Další kurz Kritické stavy u dětí pro Vás tým SIMU chystá už na letošní podzim.

Pro zájemce o simulace z prostředí pediatrie chystáme další dva kurzy:

1. kurz Základní škola ultrazvuku u dětí

odkaz: https://www.med.muni.cz/simu/kalendar-akci/zakladni-skola-ultrazvuku-u-deti-1

 

2. kurz Management kritických stavů v pediatrii

odkaz: https://www.med.muni.cz/simu/kalendar-akci/management-kritickych-stavu-v-pediatrii-1

 

MUDr. Václav Vafek

VÍCE FOTOGRAFIÍ


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info