Moderní metody hodnocení a SIMUportfolio – sdílení zkušeností

V rámci spolupráce LF MU s Jesseniovou lekárskou fakultou ve slovenském Martině proběhlo pracovní setkání s cílem sdílení zkušeností při realizaci dvou specifických agend, které významně inovují výuku v budovaném Simulačním centru.

14. 2. 2020

Martin Komenda představil auditoriu, ve kterém bylo zastoupeno vedení fakulty, garanti předmětů i samotní pedagogové, aktuální podobu integrační platformy SIMUportfolio společně s moderními metodami pro hodnocení studentů OSCE (Objective Structured Clinical Examination). V druhé části byla diskutována vybraná témata, která obě instituce spojují.

Více článků

Přehled všech článků