Na půdě SIMU LF MU proběhl třetí akreditovaný kurz Simulace kritických stavů v ČR

V rámci specializačního vzdělávání lékařů proběhl dvoudenní kurz Simulace kritických stavů. Tým lektorů z KDAR FN Brno a LF MU a KARIM FN Brno a LF MU připravil high-fidelity simulace pro lékaře zařazené do vzdělávacího programu v oboru Anesteziologie a intenzivní medicína.

7. 10. 2021

Simulační centrum Lékařské fakulty Masarykovy univerzity se ve dnech 29. a 30.9.2021 stalo dějištěm v pořadí již třetího kurzu Simulace kritických stavů v Brně. Kurzu se tentokrát zúčastnil maximální počet účastníků, který kapacita kurzu umožnila, tedy 16, z celé České republiky. Lékaři, kteří do Brna na kurz dorazili, měli každý jiné zkušenosti ze své klinické praxe i se simulační medicínou. Měli tak možnost během dvou dní vzájemně sdílet a rozvíjet své zkušenosti v rámci připravených 19 klinických scénářů z prostředí operačního sálu, dospávacího pokoje či jednotky intenzivní péče. V míře nadšení a zapálení pro věc, které bylo obrovské, byl však mezi lékaři rozdíl minimální.
Pro lektory, techniky i organizátory je každý takový kurz velmi pozitivním zdrojem energie a impulzem pro další rozvoj simulací v Simulačním centru LF MU. Již nyní se tedy všichni těší na další kurzy, kterých se zúčastní.
Lékařům, kteří kurz absolvovali přejeme úspěšné složení specializační zkoušky.

VÍCE FOTOGRAFIÍ


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info