Nábor lektorů Propedeutiky v SIMU

Pokud se chceš pořádně naučit propedeutiku a zároveň se stát lektorem výuky v SIMU, vyplň formulář dole na stránce.

7. 12. 2020

Bez popisku

Již na jaře roku 2022 bude spuštěna zcela nová výuka předmětu Propedeutika v nově otevřeném Simulačním centru LF MU. Prostory Simulačního centra LF MU umožňují zapojení moderních výukových metod odpovídajících aktuálním trendům v oblastech medicínského vzdělávání a tím i inovaci dosavadní výuky. Trénink odběru krve, či zavedení močového katetru na realistických simulátorech. Osvojení si komunikačních dovedností v simulovaných situacích. Hodiny strávené na simulátorech chirurgického šití a příprava na asistence u operací v prostředí simulovaných operačních sálů.

Ať už je tvou motivací touha naučit se kvalitně základy klinických dovedností, nebo zkrátka chuť být součástí této velké změny na LF MU, přidej se k nám - staň se lektorem Propedeutiky.

Bez popisku

Prakticky orientovaná výuka propedeutiky má za cíl studenty komplexně připravit na klinickou praxi budoucího lékaře. Cílem je nejen výuka správného fyzikálního vyšetření, ale také konkrétních základních dovedností, jako například zavedení periferního žilního katetru či nasogastrické sondy, zašití rány a mnohé další. Ke každodenní praxi patří také komunikační dovednosti, principy týmové spolupráce, předávání informací, systematické uvažování - tyto dovednosti budou vyučovány napříč celým kurikulem. Nové kurikulum stojí na metodice EBME (Evidence Based Medical Education) a je připraveno mladými lékaři napříč obory. Jinými slovy – budeme učit to, co má smysl, tak jak to má smysl.

Základem výuky bude výuka peer to peer - interaktivní výuku povedou proškolení studentští lektoři ve spolupráci s lékaři z klinické praxe. Tato forma výuky je výhodou nejen pro vyučované studenty, ale i pro samotné studentské lektory, kteří si tímto rozvíjí své dovednosti a odnáší si cenné zkušenosti do praxe.
A právě tady přichází řada na vás!

Studentům především 3. a 4. ročníků Všeobecného lékařství nabízíme jedinečnou možnost stát se lektory nové Propedeutiky a aktivně se tak zapojit do výuky v SIMU. Každý budoucí lektor projde v průběhu jarního a podzimního semestru 2021 sadou školení, workshopů a testovací výuky, v jejichž průběhu postupně získá jak znalosti a schopnosti samotné propedeutiky, tak dovednosti lektorské. Pokud si tedy aktuálně nejsi jistý/á svými znalostmi propedeutiky, neber to jako překážku, nýbrž jako jedinečnou příležitost své znalosti prohloubit a následně je předávat dál.


Pro koho je tato nabídka určená?

  • především pro studenty 3. a 4. ročníků Všeobecného lékařství
  • pro ty, kteří se nebojí velkých změn, a naopak se na nich chtějí podílet
  • pro ty, kteří chtějí dokonale ovládat základy klinické medicíny
  • pro ty, kteří umí držet slovo a je na ně spoleh
  • pro ty, kteří jsou ochotni věnovat přípravě a výuce svůj čas a energii


Důvody, proč do toho jít s námi:

  • ty sám/sama se naučíš propedeutiku jako nikdo nikdy před tebou
  • zároveň budeš mít privilegium vzdělávat další generace kolegů - budoucích lékařů
  • staneš se součástí týmu motivovaných mediků a mladých lékařů
  • využiješ naplno inspirativní a skvěle vybavené prostředí SIMU ke svému vlastnímu rozvoji


Pokud do toho chceš jít s námi, vyplň do 20.12.2020 následující formulář - v něm se také dozvíš podrobnosti o průběhu školení.

https://forms.gle/PxjUNYoMbCMJpFjAA

Děkujeme a těšíme se na budoucí spolupráci!

Za tým metodiků výuky Propedeutiky

MUDr. Martin Janků
MUDr. Jiří Libra
MUDr. Martina Žižlavská


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info