Newborn Life Support

V říjnu a listopadu 2019 se 10 zaměstnanců anesteziologicko-resuscitačních klinik LF MU podílejících se na přípravě výuky v Simulačním centru zúčastnilo kurzu Newborn Life Support, který se konal v Ústavu péče o matku a dítě v Praze Podolí.

29. 11. 2019

Kurz NLS je certifikovaným kurzem Evropské resuscitační rady. Je zaměřen především na rozpoznání kritického stavu novorozence v poporodním období, následnému zabránění progrese kritického stavu do srdeční zástavy a na kardiopulmonální resuscitaci novorozence. Výuka probíhala formou simulací, kterým předcházely krátké workshopy.
Získané dovednosti a znalosti budou využity v rámci projektu Simulačního centra LF MU.

Více článků

Přehled všech článků