SIMU představeno na konferenci MEFANET 2019

V posledním listopadovém týdnu se v Brně konalo již tradiční dvoudenní setkání zástupců lékařských a zdravotnických fakult České republiky a Slovenska. Konference MEFANET se opět zaměřila na inovativní využití moderních technologií ve výuce medicínských a nelékařských zdravotnických studijních programů.

30. 12. 2019

V rámci této konference byly prezentovány celkem tři příspěvky Simulačního centra. T. Prokopová představila inovovanou výuku první pomoci. M. Anton seznámil účastníky s konceptem výuky propedeutiky a J. Blažková informovala o realizaci projektu Simulačního centra, jehož provoz má být zahájen od září 2020.

Více článků

Přehled všech článků