Školení metody OSCE zkoušejících První pomoci v SIMU

Ve dnech 18. 1. a 20. 1. 2021 proběhlo školení lektorů-akademiků, kteří budou zkoušet studenty prvního ročníku Všeobecného a Zubního lékařství z praktické části kolokvia První pomoci.

21. 1. 2021

Pro zkoušející předmětu První pomoc je metoda OSCE, neboli Objective Structured Clinical Examination, novinkou. Tato metoda je celosvětovým zlatým standardem pro hodnocení klinických dovedností napříč jednotlivými obory. K jejím výhodám patří především standardizace průběhu zkoušení a objektivita výsledného hodnocení, které probíhá dle předem připraveného checklistu, což umožňuje srovnání napříč studijními obory i jednotlivými pracovišti a zkoušejícími. Se zkoušením pomocí metody OSCE se budou studenti LF MU v budoucnu setkávat v několika předmětech napříč celým studiem a to, minimálně zpočátku, dominantně v prostorách nového Simulačního centra LF MU, které poskytuje nejen technické, ale i personální zázemí ze strany metodiků, OSCE garantů a techniků interaktivní výuky, kteří pomáhají se zajištěním zkoušky.

Součástí školení bylo seznámení s nově vzniklou platformou SIMUportfolio, v níž zkoušející během OSCE zkoušky zaznamenává výkon studenta do připraveného checklistu. Zkoušející se také seznámili s aplikací sloužící pro objektivní hodnocení kvality KPR. A jelikož v Simulačním centru LF MU neděláme nic “napůl”, byl nedílnou součástí školení i praktický nácvik celého průběhu zkoušky. Zkoušející měli možnost vyzkoušet si opakovaně nejen hodnocení výkonu studenta nanečisto ve všech připravovaných scénářích, ale i zadání úkolu a celkové vyhodnocení výkonu studenta z řad studentských lektorů První pomoci.

Celkem se za oba dny podařilo proškolit 19 lékařů ze všech tří zúčastněných klinik (ARK FNUSA a LF MU, KARIM FN Brno a LF MU a KDAR FN Brno a LF MU). Spolu s týmem metodiků První pomoci bude letošní studenty zkoušet 23 proškolených zkoušejících.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info