Spolupráce SIMU a Farmakologického ústavu LF MU

Ve dnech 14. a 15. prosince 2021 se uskutečnil workshop zaměřený na principy a možnosti využití týmové výuky v předmětu Klinická farmakologie. Účastníky workshopu byli vyučující z Farmakologického ústavu LF MU zapojení do výuky tohoto předmětu – doc. MUDr. Regina Demlová, Ph.D., garantka předmětu, a dále PharmDr. Jitka Rychlíčková, Ph.D., BCPS, Mgr. Kristýna Nosková, Ph.D., PharmDr. Lenka Součková, Ph.D. a MUDr. Martin Baláž.

11. 1. 2022

Náplň byla našemu týmu ušita na míru – tedy od základů a širšího kontextu týmové výuky až ke konkrétním postupům a doporučením. Právě praktické úkoly, okamžitá zpětná vazba a sdílení zkušeností ze strany Doc. Ing. Daniela Schwarze, Ph.D., lektora workshopu, nám daly mnohem jasnější představu o tom, jak se k implementaci tohoto způsobu výuky do inovovaného předmětu Klinická farmakologie postavit. Workshop tak byl příjemným a inspirativním setkáním, které nám položilo dobré základy pro další společné aktivity.

 

Těšíme se na další spolupráci.

PharmDr. Jitka Rychlíčková, Ph.D.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info