Výuka pediatrie v SIMU

Dne 20.7. 2022 proběhla v prostorách Simulačního centra MU pilotáž programu PED Start. Tento program má za cíl implementovat moderní metody do výuky pediatrie.

10. 9. 2022

V rámci pilotáže jsme se 17 motivovanými studenty 4. a 5. ročníku pomocí team-based learningu společně trénovali odebírání anamnézy a nynější onemocnění a dále praktický nácvik klinického vyšetření pediatrického pacienta (kojence).

V další části jsme trénovali výuku praktických klinických dovedností užívaných v pediatrii (vyšetření pediatrické modifikace Glasgow Coma Scale, ošetření novorozence a stanovení Apgar skóre, ventilace kojence maskou, kanylace periferní žíly, zajištění intraoseálního vstupu a cévkování kojence obou pohlaví).

Na závěr si studenti mohli vyzkoušet high-fidelity simulaci managementu dětských pacientů s obstrukční bronchitidou a akutní laryngitidou.

Velice cennou pro nás byla následná zpětná vazba studentů, která nás vedla k další snaze o vylepšení výuky. Pevně věříme, že se studentům bude nový formát výuky líbit a přispěje k prohloubení jejich znalostí.

Velké poděkování patří týmu vyučujících z Pediatrické kliniky FN Brno a LF MU, kteří se na přípravě výuky podíleli pod vedení garanta předmětu doc. MUDr. Petra Jabandžieva, Ph.D., konkrétně MUDr. Mileně Burianové, Ph.D., MUDr. Petře Kostroňové, MUDr. Beátě Krejčířové, MUDr. Martinu Jouzovi, MUDr. Martinu Štěrbovi a MUDr. Marku Jeřábkovi.,

Výuka v SIMU začne již v podzimním semestru 2022.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info