XXVI. kongres České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny

Ve dnech 2.-4.10.2019 se v prostorách brněnského výstaviště XXVI. konal kongres České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny. Na organizaci kongresu i odborném programu se velkou měrou podíleli i zaměstnanci LF MU a FN Brno, kteří významně participovali i na odborném programu, zastoupeni pak byli i ve vědeckém a organizačním výboru ČSARIM.

18. 10. 2019

Kongresu se zúčastnilo více než 1100 účastníků ze všech koutů České republiky i Slovenska.
Mezi přednášející mimo jiné patřili i členové odborného týmu strategického projektu MUNI 4.0 a SIMU Štourač, Schwarz, Kosinová, Harazim, Prokopová, Klučka a Kratochvíl.

Odborný projektový tým stál rovněž u přípravy třech workshopů (z celkového počtu 11). "Workshop zaměřený na výuku umělé plicní ventilace" proběhl v pátek pod taktovkou Milana Kratochvíla a Marka Kováře. Druhý workshop s názvem "Jak připravit výukovou lekci za pomoci interaktivních algoritmů AKUTNĚ.CZ" vedený Hanou Harazim, Terezou Prokopovou a Olgou Smékalovou byl zaměřen na anesteziology, kteří se podílejí na výuce mediků či školení první pomoci (pro jiné odbornosti anebo NLZP). Lektorky zde představily výukový koncept "virtuální pacient" a základní principy výuky formou "Problem-Based Learning". Třetím workshopem cíleným na ukázku ultrazvukem naváděné regionální anestezie byl "Distribuovaný workshop v regionální anestezii", kde jedním z lektorů byla Martina Kosinová.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info