Zahájení výuky předmětu Základy ošetřovatelství v SIMU

Se začátkem akademického roku 2021/2022 byla nově zahájena výuka předmětu Základy ošetřovatelství v SIMU pro studenty programů Všeobecné lékařství a Zubní lékařství, i když s mírně rozdílnou hodinovou dotací a skladbou předmětu.

20. 9. 2021

Předmět Základy ošetřovatelství byl aktuálně modifikován s ohledem na novelu zákona č. 96/2004 Sb., která umožňuje studentům Všeobecného lékařství získat odbornou způsobilost Praktické sestry, a to mimo jiné po úspěšném absolvování 8 semestrů studia, osvojení si požadovaných praktických dovedností, úspěšném ukončení vybraných předmětů zkouškou a absolvování prázdninových ošetřovatelských praxí v rámci 4. a 6. semestru studia. 

Výuka Základů ošetřovatelství dosud probíhala v odborných učebnách Ústavu zdravotnických věd, kde bude i nadále realizována pro studenty nelékařských studijních programů. S přesunem výuky do výukových prostor SIMU je nyní kladen důraz na vyšší aktivitu studentů a nezbytnost online přípravy před absolvováním praktické části výuky. V nově vytvořené interaktivní osnově v IS MU mají studenti k dispozici kvalitní studijní materiály, který využívají v rámci tzv. pre-class readingu, při přípravě na výuku probíhající na klinických pracovištích (v nemocnicích), ale i v přípravě na zkoušku. S výukou v SIMU se tak částečně mění filozofie a edukační strategie kvalitní profesní přípravy budoucích všeobecných lékařů při zachovalém kontaktu s reálnou praxí a při nácviku ošetřovatelských činností. Doufáme, že nový koncept předmětu, vyučovaný v novém prostředí, bude úspěšný a efektivní, a těšíme se na zpětnou vazbu od vyučujících a zejména studentů, kterým přejeme mnoho zdaru v Základech ošetřovatelství i v dalším studiu.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info