Odborný tým

prof. MUDr. Petr Štourač, Ph.D.

Ředitel Simulačního centra

 • prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.

  Garant studijního programu Všeobecné lékařství


  • Garanti předmětů studijního programu
  • Metodici interaktivní klinické výuky
  • Asistenti pro oblast tvorby studijních materiálů
 • prof. MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, Ph.D.

  Garant studijního programu Zubní lékařství


  • Garanti předmětů studijního programu
  • Metodici interaktivní klinické výuky
  • Asistenti pro oblast tvorby studijních materiálů
 • doc. Ing. Daniel Schwarz, Ph.D.

  Garant pro metodiku moderních výukových metod


  • Systémoví analytici
  • Softwaroví vývojáři
  • Administrátoři platformy pro virtuální pacienty
 • RNDr. Martin Komenda, Ph.D.

  Garant pro oblast analýz, benchmarkingu a evaluace (OSCE)


  • Analytici dat
  • Systémoví analytici
  • Softwaroví vývojáři