Výstavba SIMU

V rámci této části projektu bude vybudováno v českém i středoevropském měřítku unikátní Simulační centrum LF MU (SIMU), které bude sloužit studentům studijních programů Všeobecné a Zubní lékařství.

Moderní nízkoenergeticky koncipovaná budova bude simulovat reálné nemocniční prostředí, počínaje urgentním příjmem s plně vybavenou maketou sanitního vozu, přes heliport, operační sály, JIP, porodní sál, vyšetřovny, stomatologické ordinace, až po standardní nemocniční pokoje. Díky simulátorům (jednodušším i s vysokou měrou věrnosti) budou mít studenti možnost vyzkoušet si běžné, složitější i velmi komplikované úkony, které budou muset v budoucí klinické či soukromé praxi ovládat, ale které si při současném modelu výuky nemají šanci osvojit.

Stavba SIMU, které bude součástí Univerzitního kampusu Bohunice, byla zahájena v červenci 2018 a dokončena bude v polovině roku 2020.

Kdy začne výuka v SIMU?

Výuka v SIMU bude zahájena ihned po dokončení stavby a vybavení budovy. První studenti nastoupí v podzimním semestru 2020. Do roku 2022 bude výuka probíhat ve zkušebním provozu, přičemž zapojení studentů do simulační výuky bude postupné. Od podzimního semestru 2022 bude SIMU již celou svou kapacitou sloužit k výuce na LF MU.