Tým

Petr Štourač

„Petr pracuje ve FN Brno na Klinice dětské anesteziologie, kde je od roku 2015 přednostou . V roce 2016 habilitoval s tématem práce: „Význam nových anesteziologických postupů a anesteziologik v rámci mezioborové spolupráce na porodním sále.“ a byl jmenován docentem oboru Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie. V roce 2020 byl jmenován profesorem Anesteziologie, intenzivní medicíny a algeziologie.

V rámci své práce se systematicky věnuje i výchově studentů, a to zejména ve formě vedení disertačních prací, z nichž jedna byla oceněna cenou rektora Masarykovy univerzity. Je zakladatelem výukového a publikačního portálu AKUTNĚ.CZ. Od roku 2018 zastává funkci proděkana na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity pro rozvoj a studium v klinických oborech všeobecného lékařství. SIMU pro něj znamená kus života a naplnění vize, kterou se podařilo za pomoci skvělého, multidisciplinárního, týmu zhmotnit.“

Petr Štourač
Ředitel centra

Martina Kosinová

„Martina vystudovala Lékařskou fakultu Masarykovy Univerzity v oboru Všeobecné lékařství. Ve své klinické praxi aktuálně pracuje na Klinice dětské anesteziologie a resuscitace ve FN Brno a na Oddělení léčby bolesti FN Brno. Již v průběhu studií na LF MU se stala nedílnou součástí týmu výukového a publikačního portálu AKUTNĚ.CZ, který pořádá nejen nejrůznější kurzy a konference, je ale zároveň platformou, kde vznikl celosvětově největší soubor virtuálních pacientů v oblasti akutní medicíny. Vystudovala doktorské studium na LF MU v oboru ANIMAL na téma Optimalizace postupu aplikace a zvratu nervosvalové blokády u rizikových skupin pacientů ve vztahu k bezpečnosti v perioperačním období a nyní čerstvě habilitovala na LF MU na téma Kritické momenty anestezie rizikových pacientů v dětském věku a těhotenství. Absolvovala řadu českých i zahraničních kurzů se zaměřením na moderní výukové metody v medicínských oborech se zaměřením zejména na simulační medicínu. Participace ve strukturách SIMU je pro ni příležitostí, jak převést sny z dob studií do reality. Ve volném čase ráda cestuje po horách.“

Martina Kosinová
Zástupce ředitele pro školství

Daniel Schwarz

„Daniel je biomedicínský inženýr, pracuje jako CIO v Institutu biostatistiky a analýz, s.r.o. – spin-off společnosti Masarykovy univerzity. Na univerzitě vyučuje v různých předmětech pro matematické biology a vede doktorandy v oboru Neurovědy. Zbývající část své profesionální kariéry věnuje projektům zaměřeným na technologie a pedagogiku ve vzdělávání lékařů a zdravotníků. Stál u zrodu myšlenky sítě lékařských fakult MEFANET, jejíž koordinační radě od roku 2014 předsedá. Daniel silně ulpívá na představě použití virtuálních pacientů ve výuce mediků i v celoživotním vzdělávání lékařů a má vždy velkou radost, když mu jeho okolí tuto představu neničí. Právě proto si také velmi váží Simulačního centra. Téměř všechen svůj volný čas nadšeně obětovává triatlonu.“

Daniel Schwarz
Zástupce ředitele pro VaV

Martin Komenda

„Martin je absolventem Fakulty informatiky Masarykovy univerzity. Dlouhodobě se věnuje moderním informačním technologiím a jejich použití ve výuce medicíny. Vede tým webstudia na Institutu biostatistiky a analýz Lékařské fakulty. V rámci aktivit Simulačního centra je zodpovědný za vývoj a implementaci integrační platformy SIMUportfolio společně se zavedením nových metod, které jsou použitelné při hodnocení znalostí studentů (OSCE: objektivní strukturované klinické zkoušení). Příležitost stát u zrodu Simulačního centra pro něj znamená novou výzvu, zapojení se do velkého týmu napříč odbornostmi a možnost vlastní seberealizace. Mezi jeho záliby patří sport, cestování a dobré jídlo.“

Martin Komenda
Zástupce ředitele pro VaV

Jitka Blažková

„Jitka vystudovala ekonomii v oboru Veřejná správa. Realizaci a řízení projektů se věnuje celý svůj profesní život. Na Lékařské fakultě vede Oddělení pro rozvoj a projektovou podporu.
U projektu Simulačního centra stojí od jeho přípravné fáze. Společně s Petrem Štouračem tvoří nerozlučný tandem při zhmotnění prvotních myšlenek a vize a jejich přetavení do konkrétní realizace. Simulační centrum považuje za školu života, ze které si kromě nových informací, zkušeností a zážitků odnese především spoustu úžasných setkání a přátelství na celý život. Ve volných chvílích se věnuje dětem a sportu, ráda si zajde do divadla nebo na koncert.“

Jitka Blažková
Zástupce ředitele pro rozvoj, provoz a projekty

Jan Dvořáček

„Kromě magisterského vzdělání v oboru Ošetřovatelství v intenzivní péči je Honza také zdravotnický záchranář. Své zkušenosti z urgentní a intenzivní medicíny, ve které se pohybuje více jak 10 let, se rozhodl zúrokovat na poli simulační medicíny. Na SIMU vede tým techniků interaktivní výuky a je zodpovědný za jeho činnosti od chystání pomůcek k výuce až po ovládání nejmodernějších simulátorů. Simulační centrum považuje za skvělou příležitost nejen pro osobní rozvoj, ale především ke zlepšení bezpečnosti pacientů. Mimo SIMU se věnuje rodině, hudbě a práci s dětmi při celoroční oddílové činnosti.“

Jan Dvořáček
Vedoucí týmu techniků interaktivní výuky

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info