Vážení příznivci nemocniční epidemiologie a hygieny.

Dovolte, ráda bych Vás informovala o začlenění Společnosti pro nemocniční epidemiologii a hygienu (SNEH) jako organizační složky ČLS JEP.

Jde o završení aktivit předchozí Společnosti nemocniční hygieny (SNH), která existuje již od roku 1991 na bázi občanského sdružení pracovníků ve zdravotnictví činných v oblasti nemocniční hygieny a epidemiologie. Společnost byla založena prof. Benckem a dalšími odborníky v oblasti hygieny a epidemiologie na základě sílící potřeby vytvořit profesní platformu zabývající se specifickou problematikou nemocniční epidemiologie, která by byla schopna definovat potřeby moderního zdravotnického zařízení a určovat směr, kterým by se péče o pacienty a jejich bezpečnost v nemocnicích měla ubírat. Ve spolupráci i s Vámi máme šanci vytvořit oficiální a odbornou společnost, která by mohla být i do budoucna rovnocenným partnerem pro jednání s externími partnery i kolegy z jiných oborů.

Bližší informace najdete na www.sneh.cz včetně pozvánky na výroční konferenci SNEH

S pozdravem

MUDr. Kolářová Marie,CSc.
Předseda SNEH
Odd. epidemiologie infekčních nemocí
Ústav preventivního lékařství LF MU
Kamenice 5
625 00 Brno