Stipendium určené na podporu psychického zdraví studentů dostal první medik

V rámci spolupráce s agenturou Interstudium bylo poprvé uděleno stipendium Nadace Martina Lendy, určené pro norské studenty.

22. 9. 2023

Zleva: vedoucí zahraničního oddělení Helena Melicharová, Jitka Lenda, Asad Sabarai, děkan Martin Repko, proděkan Lubomír Křivan, Jan Zima

Děkan Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, profesor Martin Repko, premiérově předal stipendium Martina Lendy. Suma ve výši 20 tisíc norských korun – v přepočtu více než 40 tisíc českých korun – je příspěvkem norské Nadace Martina Lendy určeným pro toho norského studenta či studentku, který si v přijímacím řízení na naši fakultu povede nejlépe. Prvním úspěšným držitelem stipendia se stal Asad Sabarai z městečka Moss na jihovýchodě Norska, nastupující do prvního ročníku studijního programu General Medicine.

„Primárním cílem nadace je podpora psychického zdraví studentů. A protože kořeny rodiny Lendových se vážou na Brno, bylo přirozené, aby podpořila udělování stipendia pro studium medicíny také na Masarykově univerzitě,“ říká Jan Zima, výkonný ředitel agentury Interstudium, zprostředkovávající zahraniční studium v Česku a na Slovensku právě norským studentům, a také předseda správní rady Nadace Martina Lendy se sídlem v Oslu.

Stipendium se bude udělovat každoročně tomu norskému studentovi či studentce, který se prostřednictvím agentury Interstudium uchází o studium na naší lékařské fakultě a který v přijímacím řízení dosáhne nejvyššího počtu bodů. „Stipendium Martina Lendy má motivovat budoucí norské studenty k co nejlepší přípravě na přijímací zkoušku i budoucí studium. Jakožto u budoucích lékařů u nich má vzbudit též zájem o psychické zdraví pacientů. Zároveň je tu předpoklad, že stipendium bude motivátorem, aby se student, uchází-li se o studium na více fakultách, rozhodl pro studium právě v Brně,“ dodává Jan Zima.

Zakladatelkou Nadace Martina Lendy je jeho matka Jitka Lenda, která po smrti svého syna – studenta práv, založila nadaci se jměním ve výši pěti milionů korun.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info