Dotační program JMK pro nelékařské zdravotní pracovníky

20. 4. 2021

Rada JMK vyhlásila dotační program na stabilizaci nelékařského zdravotnického personálu v nemocnicích zřizovaných JMK. Přihlášky do programu mohou podávat studenti od 12.04. do 26.04.2021. Personálně tak můžete vypomoci například nemocnici Kyjov, která aktuálně řeší nedostatek pracovníků.

Stipendijní program je obecně určen studentům nelékařských zdravotnických oborů studujících v závěrečných ročnících středních, vyšších a vysokých škol bakalářských programů. Částka 30.000,- Kč (v případě středních škol),  částka 40.000,- Kč (v případě vyšších a vysokých škol) je studentovi vyplacena po splnění podmínek, jejichž kompletní znění najdete v odakzu níže.

Stipendium je dále účelově vázáno na tzv. uznatelné výdaje spojené s praxí či studiem (např. školné, nájemné, stravné, školní a učební pomůcky, softwarové a hardwarové vybavení) a lze je na tyto položky čerpat do konce letošního roku.


Jaké jsou minimální podmínky, aby student do stipendijního programu mohl vstoupit?

Jinými slovy, student se zaváže spojit počátek své pracovní kariéry např. s Nemocnicí Kyjov nejméně po dobu 6 měsíců. Pokud by se některý ze studentů pro stipendijní program rozhodl a chtěl uzavřít s Nemocnicí Kyjov zmíněnou smlouvu, je kontaktní osobou personalistka Pavla Vandíková, email pavla.vandikova@nemkyj.cz.

S ohledem na termín podání žádosti a co možná nejrychlejší uzavření smlouvy je dobré rovnou uvést při kontaktu následující údaje, které budou zpracovány pouze pro účely uzavření smlouvy o smlouvě budoucí): jméno a příjmení studenta, bydliště a datum narození, obor, ve kterém předpokládá student řádné ukončení studia, předpokládané datum nástupu do Nemocnice Kyjov, preferovanou délku, na kterou bude budoucí pracovní smlouva uzavřena (doba určitá/neurčitá), preferovanou výši pracovního úvazku.

Dotační program JMK - web Smlouva u budoucí pracovní smlouvě Stipendijní program - souhrnné informace


Kontakt na JMK

Bc. Tomáš Limberg
tel.: 541 652 197,
e-mail: limberg.tomas@kr-jihomoravsky.cz


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info