Harmonogram výplaty stipendií na LF MU

6. 11. 2019

Orientační harmonogram výplaty stipendií v ak. roce 2019/2020

  • Prospěchové stipendium za podzimní semestr - výplata v druhé polovině listopadu
  • Tvůrčí stipendium na základě návrhu přednostů klinik a ústavů za podzimní semestr - konec listopadu
  • Sociální a ubytovací stipendium RMU - výplata na začátku ledna 2020
  • Cena děkana - únor 2020
  • Prospěchové stipendium za jarní semestr - výplata absolventským ročníkům na konci února
  • Stipendium P-PooL za podzimní semestr - začátek března
  • Prospěchové stipendium za jarní semestr - výplata v druhé polovině května
  • Tvůrčí stipendium na základě návrhu přednostů klinik a ústavů za jarní semestr semestr - začátek června

! Žádosti o stipendium za aktivní účast na odborné akci, které se zúčastníte do konce roku, prosím podejte nejdéle do 20. listopadu 2019 - je nutné jejich projednání. Ostatní žádosti můžete předkládat kdykoliv, musí však být platné pro daný akademický rok.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info