Informace o výuce na LF MU

6. 10. 2020

Vážené studentky, Vážení studenti, se začátkem semestru, který bude vzhledem k epidemiologické situaci opět ne zcela tradiční, si Vám dovolujeme poskytnout přehledně potřebné informace ohledně výuky. Tyto naleznete po rozkliku níže.

Výuka na LF MU obecně

 • Praktická a klinická výuka (cvičení, semináře, praxe), je na LF MU je zachována v souladu s opatřením KHS a univerzitním semaforem v kontaktní formě do počtu 50 osob (typicky dvě studijní skupiny).
 • Přednášky budou vedeny distanční formou. V IS bylo spuštěno zaznamenání formy výuky v daném semestru (výuka prezenčně, částečně prezenčně nebo online), kterou najdete ve studijním katalogu v informacích o předmětu.

Forma výuky předmětu

Průběh online výuky

 • Online výuka bude probíhat většinou synchronně, tedy dle Vašeho rozvrhu. Vyučující Vám poskytnou studijní materiály přes IS MU, ale nemají povinnost pořizovat záznam přednášky, proto prosím buďte dochvilní. Vaši účast v online výuce má vyučující rovněž možnost zpětně zkontrolovat.
 • V případě asynchronní online výuky, tj. výuky mimo Váš rozvrh, se řiďte instrukcemi vyučujícího.

Hygienická opatření

 • V souvislosti s dodržováním hygienických opatření ve výuce je nezbytné, abyste až do odvolání dodržovali rozestupy a používali ochranu dýchacích cest, úst a nosu. Při běžné výuce minimálně chirurgickou rouškou/ústenkou, při klinické praxi se o případném navýšení stupně ochrany poraďte s vyučujícím daného předmětu, pokud již dopředu neurčí vyšší ochranu např. v podobě respirátoru FFP2.

 • Pozor – studenti Zubního lékařství musí mít ke snížení rizika přenosu infekce v rámci klinické výuky při práci s pacienty respirátor FFP2 a současně také ochranný štít.

Covid19

V případě pozitivního testu na Covid19 nebo nařízení karantény máte povinnost dané vyznačit v IS a dále máte zákaz vstupu do budov MU.

Aktuální informace o epidemiologické situaci nadále sledujte na stránkách MUNI , kde si také můžete přečíst FAQs, tedy nejčastější dotazy studentů ohledně výuky v podzimním semestru na MU.

Oznámení karantény nebo pozitivního testu Covid19

Aktuální epidemiologická situace na MU

Omluvení z výuky

 • Zameškání týdenní výuky a možnost náhrady budete řešit s jednotlivými vyučujícími. U blokových předmětů se informujte u své studijní referentky o možnosti přesunu výuky do volných týdnů v rozvrhu.

 • Pro běžné omluvenky využijte v Úřadovně možnost elektronické omluvy. Viz Omluvení nepřítomnosti - bakalářské a magisterské programy https://is.muni.cz/auth/uradovna/moje/agenda/1411991013/2064/

Omluvení nepřítomnosti - bakalářské a magisterské programy

Přesuny mezi online a prezenční výukou

 • Při přesunu mezi kontaktní a online výukou Vám budou jako dočasné zázemí k dispozici posluchárny UKB - Studentům LF MU byla na kartu ISIC doplněna přístupová práva do výukových místností: Aula B22/116 a všechny větší posluchárny pavilonu B11 (vyjma 211, 228, 311, 327 a 333).
 • Tyto místnosti jsou po dobu platnosti koronavirových opatření a realizace distační výuky na LF MU vyhrazeny pro studenty v počtech, které jsou v posluchárně vyznačeny puntíkem. Dodržujte prosím patřičné rozestupy. U větších poslucháren do 50 míst, u menších méně.
 • Využití není možné v případě, kdy z posluchárny probíhá v souladu s rozvrhem výuky distanční nebo streamovaná přednáška, případně jiná v IS zadaná aktivita.
 • Respektujte klid v místnostech, využívejte sluchátka s mikrofonem, abyste se navzájem nerušili, používejte dezinfekci a udržujte pořádek.

Nové označení pavilonů UKB

Z důvodů zprovoznění výuky v SIMU došlo k přečíslování pavilonů v UKB. Bohužel však zatím kvůli technickým problémům nedošlo ke konverzi do rozvrhu v IS. Před výukou se tedy podívejte na plánky.

Nový plánek UKB a SIMU Starý plánek UKB Transformační tabulka - přejmenování pavilonů UKB

IT služby na MU

 • Aby se Vám online studovalo co nejpohodlněji, využijte stránku, kde naleznete přehled nejvyužívanějších IT služeb a počítačových učeben

  (MS Office ke stažení, WIFI, ukládání a sdílení dat, SUPO účet apod.)

IS služby na MU - nabídka

MS TEAMS - připojte se k přednáškám

Níže naleznete návod, jak pracovat s komunikačním online nástrojem MS TEAMS, který je nejvíce využívaný pro online výuku na LF MU. Můžete si stáhnout danou aplikaci (doporučeno) nebo se připojíte přes webové rozhraní. V případě online výuky předmětu obdržíte na školní e-mail od vyučujícího pozvánku s odkazem k připojení do daného týmu (tj. seminární skupiny) v aktuálním semestru.

MS TEAMS - připojení MS TEAMS - fotonávod MS TEAM - videonávod MS TEAMS - co je nového část 1 MS TEAMS - co je nového část 2

Tělocvik distančně

Výuka celouniverzitní TV je zcela v gesci Fakulty sportovních studií. Seznam nových distančně vyučovaných předmětů v podzimním semestru naleznete na webu FSPS. V případě dotazů kontaktujte: Mgr. Zoru Svobodovou, telefon 549 49 2052, e mail: zsvobodova@fsps.muni.cz.

Nabídka distančního unoverzitního sportu

Skřínky v UKB

 • V pátek 2.10. byly pro nově pro akademický rok přiděleny skřínky v UKB - nedobývejte se proto do svých skřínek z minulého roku. Nárok na skřínky mají tito studenti: ZL 1. – 5. ročník, VL 1. – 2. ročník, bakaláři 1. ročník, navazující magistři 1. ročník.
 • Pokud máte nárok na skřínku a nepřišel Vám e-mail s přiděleným kódem, zkontrolujte si nejprve, zda nepropadl do spamu. V případě, že máte na skřínku nárok a nepřišel Vám e-mail, kontaktujte RNDr. Lenku Grycovou, Ph.D. - lenka.grycova@med.muni.cz.

Pro první ročníky

Nastupujícím prvním ročníkům může orientaci v IS MUNI následující přehled odkazů. V souvislosti s epidemiologickým vývojem se letos nebudou konat imatrikulace prvních ročníků.

Začínáme s IS MUNI - videonávod Průvodce pro prváky


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info