Nemocnice Kyjov - Informační schůzka pro studenty VL

25. 11. 2019

O NEMOCNICI:

Nemocnice Kyjov je komplexním zařízením poskytujícím ambulantní i lůžkovou péči obyvatelům spádových oblastí. V oborech interna, chirurgie, dětské, gynekologie-porodnictví a ARO poskytuje péči 162 tisíci obyvatel okresu, a to i v oborech komplementu a v dalších lůžkových oborech, kterými jsou neurologie, ortopedie, urologie, kožní, oční, rehabilitace, ORL, plicní a infekční.

Nemocnice Kyjov doplňuje scůj tým o nové, mladé a perspektivní posily. Za tímto účelem se v pondělí 2. 12. 2019 koná od 14:30 hodin, v posluchárně A11/234, UKB, setkání studentů s vedením nemocnice Kyjov. Pokud již uvažujete kde a jak zahájíte svoji profesní dráhu, přijďte se podívat na prezentaci nemocnie a poslechnou si více informací o zajímavých pracovních možnostech ve Vašem oboru.

CO NABÍZÍ:

- Především to, co je v současné době ze strany uchazečů o zaměstnání vysoko oceňováno, a to přátelské prostředí, kolegiální vztahy a příjemnou pracovní atmosféru (u nás se nesoupeří, u nás se spolupracuje)
- „Bezbariérový“ odborný růst, který je podporován vedením nemocnice i primáři jednotlivých oddělení
- Všechna oddělení Nemocnice Kyjov jsou akreditována, což usnadňuje atestační přípravu
- Výraznou podporu při zapracování mladých lékařů, tzn. přidělení školitelů každému nastupujícímu jednotlivci, respektování individuálních potřeb podpory mladých lékařů v rámci služeb (dokud začínající kolega nezíská odbornou sebejistotu, má vždy zajištěnou přímou podporu zkušeného kolegy)
- Přístup k samostatným lékařským výkonům (plnohodnotné „zapojení do procesu“)
- Připraveny jsou velké investiční akce - vybudování nového pavilonu ARO se špičkovým vybavením a dostavba gynekologicko - porodnického areálu
- Bezplatné ubytování v garsoniérách nebo menších bytech přímo v areálu nemocnice (úhrada pouze nákladů za energie).
- Jihomoravský kraj připravuje pro příští rok dotace – výrazná finanční podpora
- Nemocnice Kyjov je příspěvková organizace Jihomoravského kraje – odměňování je nastaveno tabulkově.


KONTAKT:

Ing. Mgr. Lubomír Wenzl
ředitel Nemocnice Kyjov                                                         

MUDr. Josef Blažek
náměstek LPP


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info