Omluvenky online na LF MU

24. 6. 2020

Chybíte na poviném semináři nebo jste onemocněli a zítra máte zkoušku? Už nemusíte chodit na Studijní oddělení s omluvenkou, ale nahrajete ji prostřednictvím Úřadovny v IS.

Jednoduše naskenujete nebo vyfotíte omluvenku do systému, zvolíte období a vyberete příslušnou studijní referentku. Systém Vás automaticky upozorní, zda byla omluva akceptována. Na základě uznání omluvy studijním oddělením si následně domluvíte náhradu zmeškané výuky, je-li vyžadována.

Jak se skrz IS proklikáte?

Student Během studia Úřadovna Podání nové žádosti ​ Omluvení nepřítomnosti - bakalářské a magisterské studium

Náležitosti omluvy

Pozor, i nadále platí, že jste povinni omluvit svoji neúčast do 5 pracovních dnů od termínu konání výuky, jež je omlouvána (Čl. 9, odst. 7 SZŘ). Omluvenky mohou mít formu propustky nebo lékařské zprávy. V případě nečitelnosti nebo pochyb o pravosti dokladu můžete být nadále požádáni o předložení originálu. Agenda omluvenek urychlí komunikaci se studijním oddělením a významně usnadní celou administraci.

Omluvenka přes IS

Bez popisku

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info