Přihlaste se do Ceny Wernera von Siemense

1. 11. 2019

Bez popisku

V letošním roce se koná již 22. ročník soutěže Cena Wernera von Siemense ve spolupráci s předními českými univerzitami a Akademií věd ČR, pod záštitou ministra školství, mládeže a tělovýchovy a ministra průmyslu a obchodu. Oceněni budouc nejlepší studenti za diplomovou nebo disertační práci, vedoucí prací a školitele, mladé vědce a nejlepšího pedagoga. Přihlaste se do 30. 11. 2019 !​

Cena Wernera von Siemense má za úkol nejen motivovat výjimečné talenty z řad studentů a výzkumníků, ale také upevňovat pozitivní vztah studentů a širší veřejnosti k vědě a v neposlední řadě vyzdvihnout neúnavnou práci pedagogů, která je často neprávem opomíjená. Soutěžní kategorie reflektují aktuální potřeby ve společnosti a vědě, přičemž svým rozsahem, výší finančních odměn a tradicí patří tato soutěž mezi nejvýznamnější nezávislé iniciativy tohoto druhu v celé České republice.

Vítězné práce vybírají nezávislé komise složené z rektorů a prorektorů předních českých univerzit, předsedkyně Akademie věd a ředitelů ústavů AV. Od roku 1997 bylo na odměnách rozděleno již více než 11 600 000 Kč mezi 369 studentů, pedagogů a vědců a jsme rozhodnuti v tomto úsilí i nadále pokračovat.


Proč se zapojit do soutěže?


Kategorie a odměny:

Nejlepší diplomová práce
1. místo – 50 000 Kč student + 50 000 Kč vedoucí práce
2. místo – 30 000 Kč student + 30 000 Kč vedoucí práce
3. místo – 20 000 Kč student + 20 000 Kč vedoucí práce

Nejlepší disertační práce
1. místo – 50 000 Kč student + 50 000 Kč vedoucí práce
2. místo – 30 000 Kč student + 30 000 Kč vedoucí práce
3. místo – 20 000 Kč student + 20 000 Kč vedoucí práce

Nejvýznamnější výsledek základního výzkumu
300 000 Kč (tým/jednotlivec)

Nejlepší pedagogický pracovník
100 000 Kč pedagog

Ocenění za vynikající kvalitu ženské vědecké práce
20 000 Kč student

Ocenění za překonání překážek při studiu
20 000 Kč student


Další ocenění:

Diplomová/disertační práce v kategorii Průmysl 4.0
20 000 Kč student

Doporučení vítěze
10 000 Kč doporučující

Počet přihlášených studentů (kteří letos nebo minulý rok obhájili svou diplomovou/disertační práci) od vedoucího práce ani počet nominací za univerzitu nejsou omezeny a je možné se přihlásit opakovaně.

Více informací na: www.cenasiemens.cz.


Kontakt:

Lucie Rumlová
koordinátorka soutěže
Siemens, s. r. o

Siemensova 1
155 00 Praha 13, Česká republika
tel.: +420 702 150 940
e-mail: lucie.rumlova@siemens.com


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info