Stipendium pro stabilizaci zdravotnického personálu nemocnic JMK

20. 1. 2022

Rada JMK vyhlásila pro rok 2022 dotační stipendijní program za účelem stabilizace nelékařského zdravotnického personálu v nemocnicích zřizovaných Jihomoravským krajem (dále jen „stipendijní program“). Studenti závěrečných ročníků nelékařských studijních programů se mohou o stipendium přihlásit v období 14. - 28. 2. 2022.

Komu je stipendijní program určený?
Stipendijní program je obecně určen studentům nelékařských zdravotnických oborů studujících v závěrečných ročnících středních, vyšších a vysokých škol bakalářských programů.

Jaká je výše stipendia?
Výše stipendia činí v případě studentů vyšších a vysokých škol částku 40.000,- Kč. Ta je studentovi vyplacena jednorázově po splnění podmínek (celé znění podmínek níže). Hlavní podmínkou výplaty stipendia je smlouva o smlouvě budoucí uzavřená mezi studentem a některou z nemocnic zřizovaných Jihomoravským krajem (text smlouvy v příloze), kdy se student zaváže spojit počátek své pracovní kariéry např. s Nemocnicí Znojmo nejméně po dobu 6 měsíců.

Stipendium je dále účelově vázáno na tzv. uznatelné výdaje spojené s praxí či studiem
Student si za něj může zaplatit školné, nájemné, stravné nebo pořídit školní a učební pomůcky, softwarové či hardwarové vybavení. Stipendium lze je na tyto položky čerpat do konce roku 2022.

Jaké jsou minimální podmínky vstupu do stipendijního programu?
Splnění všech formálních požadavků na statut stipendisty, viz podmínky stipendijního programu.

Kdy podat žádost o stipendijní program?
Lhůta pro podání žádosti studentem o dotační stipendijní program, včetně všech povinných příloh 14. 2. 2022 – 28. 2. 2022.

Koho kontaktovat?
Administrátorem stipendijního programu je Krajský úřad Jihomoravského kraje – Odbor zdravotnictví. Kontaktními osobami jsou: Bc. Tomáš Limberg., tel.: 541 652 197, e-mail: limberg.tomas@jmk.cz a Bc. Simona Bočáňová, tel. 541 651 142, e-mail: bocanova.simona@jmk.cz

Dotační portál Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Podmínky dotačního stipendijního programu JMK 2022

Smlouva o budoucí pracovní smlouvě

Příklad využití stipendijního programu v Nemocnici Znojmo:

Pokud by jste si jako svého budoucího zaměstnavatele vybrali například Nemocnici Znojmo, ve které se nedostatek nelékařského personálu týká odborností jako všeobecné ošetřovatelství, radiologická asistence nebo fyzioterapie, a současně byste v závěru studia rádi tento stipendijní program využili, kontaktujte náměstkyni pro ošetřovatelskou péči Nemocnice Znojmo - PhDr. Janu Vackovou, MBA, email jana.vackova@nemzn.cz, tel. 515 215 251, 724 186 771 - ráda Vám poskytne bližší informace o navázání spolupráce. Následně si podáte žádost o stipendijní program JMK.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info