Systém psychosociální intervenční služby pro pracovníky ve zdravotnictví

29. 3. 2021

Jedná se o nově nastavený systém psychociální podpory pro studenty lékařských fakult a pracovníky ve zdravotnictví. Projekt vznikl jako výsledek spolupráce Ministerstva zdravotnictví ČR, Masarykovy univerzity a Národního centra ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů. Jeho snahou je minimalizovat psychické dopady pandemie COVID-19 na nejohroženější skupinu zdravotníků v první linii. Nebuďte sami se svými myšlenkami a využijte specializovanou profesní podporu. SPIS nabízí různé formy psychologické pomoci - linku kolegiální podpory, online podpůrnou skupinu nebo individuální rozhovor (online nebo face-to-face). Bližší informace naleznete v letáčku.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info