Zvláštní pravidla studia v jarním semestru 2020

22. 4. 2020

V návaznosti na vyhlášení nouzového stavu vydal rektor MU Martin Bareš  mimo jiné rozhodnutí stanovující Zvláštní pravidla studia v jarním semestru.

* Pokud je to možné, učitelé mají výuku dál vést distančně. * V případě, že to charakteristika předmětu neumožňuje, rozhodne garant programu po dohodě s vyučujícím předmětu o náhradě v podobě blokové výuky vypsané pro období od 16. května 2020.
* U předmětů, jejichž výuku už nebude možné realizovat vůbec, bude studentům zadáno hodnocení S.

Pro zkouškové období je podstatné, že všechny způsoby ukončení předmětu, tedy zápočet, kolokvium a zkouška, je možné uskutečňovat prostřednictvím distančního plnění. Děkani také mohou rozhodnout o tom, že se státní zkouška (bakalářská, magisterská, rigorózní i doktorská) nebo obhajoba disertační práce uskuteční metodou distančního zkoušení.

Rozhodnutí rektora Masarykovy univerzity č. 4/2020, zvláštní pravidla studia v jarním semestru 2020 Rozhodnutí rektora Masarykovy univerzity č. 5/2020, mimořádná opatření v souvislosti s rizikem nákazy onemocnění Covid-19 Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví - uzavření škol a školských zařízení


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info