Distanční výuka

Výuka na LF MU

 • Praktická a klinická výuka (cvičení, semináře, praxe), je na LF MU zachována v souladu s opatřením KHS a univerzitním semaforem v kontaktní formě do počtu 50 osob (typicky dvě studijní skupiny).
 • Přednášky a teoretické předměty jsou vedeny distanční formou. Do online prostředí mohou být garantem rovněž převedeny předměty, u nichž si to vyžádá aktuální epidemiologická situace.
 • V IS MU byla spuštěna agenda zaznamenání formy výuky v daném semestru (výuka prezenčně, částečně prezenčně nebo online). Tuto informaci naleznete ve Studijním katalogu v informacích o předmětu.

Průběh online výuky

 • Online výuka probíhá většinou synchronně, tedy dle Vašeho rozvrhu. Vyučující Vám poskytnou studijní materiály přes IS MU, ale nemají povinnost pořizovat záznam přednášky, proto prosím buďte dochvilní. Vaši účast v online výuce má vyučující rovněž možnost zpětně zkontrolovat.
 • V případě asynchronní online výuky, tj. výuky mimo Váš rozvrh, se řiďte instrukcemi vyučujícího.

Tipy pro distanční výuku

IT služby na MU

Aby se Vám online studovalo co nejpohodlněji, využijte stránku, kde naleznete přehled nejvyužívanějších IT služeb a počítačových učeben

 • MS Office 365 ke stažení, WIFI, ukládání a sdílení dat, VPN, SUPO účet apod.

IT služby na MU - nabídka

MS TEAMS

Microsoft Teams je oficiálně podporovanou platformou umožňující rychlou online komunikaci, videohovory, společný chat nebo sdílení plochy. V případě výuky přes MS Teams obdržíte od vyučujícího před začátkem výuky kód a pozvánku k připojení se do daného týmu (seminární skupiny) formou odkazu na Váš autorizovaný e-mail v IS MU.

 • Služba je integrována v předplatném Office 365, jenž je přístupný všem studentům, kteří mají přiděleno UČO. Můžete si systém nainstalovat (doporučeno) nebo využít pro přihlášení webové rozhraní.
 • Pro přesměrování na webové rozhraní Office 365 zadejte učo@muni.cz. Na stránce jednotného přihlášení zadáte UČO a primární heslo.
 • Tip! Pro online komunikaci ve webovém prohlížeči doporučujeme použít Chrome či Microsoft Edge. Více informací o fungování a možnostech MS TEAMS naleznete v odkazech níže.

MS TEAMS - připojení MS TEAMS - fotonávod MS TEAM - videonávod MS TEAMS - co je nového část 1 MS TEAMS - co je nového část 2

IS MUNI - nejen pro první ročníky

Informační systém Masarykovy univerzity IS MUNI. V rámci jednotlivých předmětů nabízí:
 • diskuzní fóra, poznámkové bloky
 • zprostředkování el. studijních materiálů
 • předávání odkazů, pozvánek
 • odevzdávání úkolů, procvičování a testování
 • interaktivní osnovu

Nejen nastupujícím prvním ročníkům může orientaci v IS MUNI usnadnit následující přehled odkazů.

Začínáme s IS MUNI - videonávod Průvodce pro prváky

Další možná řešení distanční výuky

Můžete se setkat s využitím dalších řešení při online výuce. K jejich využívání však není ze strany MU nabízena univerzitní uživatelská podpora. Mezi nejčastější aplikace patří: Google Hangouts a Google Meet, Zoom, Skype, WhatsApp nebo Webex.

další možnosti online výuky

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info