Stipendia

Stipendium je finanční podpora určená studentům jehož cílem je podpořit studenty v dané životní situaci, ale zejména v aktivitách souvisejících se studiem. Všechna stipendia, která vyhlašuje Masarykova univerzita, či přímo její jednotlivé fakulty, jsou upravena Stipendijním řádem Masarykovy univerzity.

Na Lékařské fakultě se stipendia dále řídí opatřením děkana „Stipendijní programy LF MU“ v aktuálním znění. V rámci stipendijních programů LF MU lze stipendium přiznat například za vynikající prospěch, tvůrčí činnost, za aktivní účast na odborných konferencích nebo za účelem podpory zahraničních pobytů. Specifické stipendium mohou získat studenti Všeobecného lékařství, ať již se jedná o podporu mladých výzkumníků a vědců zapo-jených do programu s rozšířenou vědeckou přípravou, tzv. P-PooL, nebo případně o studenty, jenž mají ve vyšších ročnících ambice na zvládnutí prestižní zkoušky USMLE. 

STIPENDIJNÍ PROGRAMY LF MU ŽÁDOST O STIPENDIUM LF MU

Celouniverzitní stipendia RMU

Bližší informace o nabídce celouniverzitních stipendií naleznete přímo na stránkách Rektorátu MU. Nabízí zejména stipendia sociální, ubytovací, stipendium rektora na podporu studentů v tíživé sociální situaci nebo stipendium rektora na podporu studentských aktivit.

Více o stipendiích RMU

Kontaktní osoba

Mgr. Karolína Ivánková

kancelář: 365
Žerotínovo nám. 617/9
601 77 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 4479
e‑mail:

Stipendia spojená se studijním nebo pracovním pobytem v zahraničí

Studentům, kteří plánují ať již studijní nebo pracovní zahraniční pobyt jsou nabízena tzv. stipendia mobility. Hlavním poskytovatelem podpory vyjíždějícím studentům je Centrum zahraniční spolupráce. Dále můžete v souvislosti se stáží v zahraničí využít stipendia na základě mezinárodních smluv a jiných mezinárodních grantů. 

Více o stážích a zahraničních pobytech

Kontaktní osoba

Bc. Zuzana Pilátová

kancelář: bud. A17/211
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 6540
e‑mail:

Stipendia vyhlášená mimo MU

V rámci studia se můžete setkat také s možností získání stipendií, které jsou vyhlášeny různými nadacemi, studentskými spolky, případně komisemi. Stipendia mají často celoevropský či celosvětový dosah a jejich získání bývá velmi prestižní záležitostí.

Cena Wernera von Siemense

Byl vyhlášen 22. ročník Ceny Wernera von Siemense. Ve spolupráci s Masarykovou univerzitou hledáme a oceňujeme nejlepší studenty, vedoucí prací a školitele, mladé vědce a nejlepšího pedagoga, soutěže a ocenění těm, kteří letos nebo minulý rok obhájili svou diplomovou anebo disertační práci.

Fulbrightovo stipendium

Fulbrightovo postgraduální stipendium je určeno studentům, kteří dokončili bakalářské studium a jsou v magisterském nebo doktorském stupni studia. Stipendium je určeno na výzkumné a studijní pobyty na libovolné akreditované americké univerzitě, a to v rozmezí 4–9 měsíců. Uzávěrka na akademicky rok 2020–21 je 1. září 2019 a nově jsme zavedli uzávěrku 1. února 2020, která je vsak jen na výzkumné pobyty (nikoli pro žadatele, kteří v USA chtějí studovat celé degree). Toto stipendium obvykle využívají studenti k výzkumným pobytům spojeným s jejich diplomovou prací či disertaci.

Stipendium Uherskohradišťské nemocnice

Uherskohradišťská nemocnice a.s. vypisuje stipendijní programy pro studenty prezenční formy studia posledních a předposledních ročníků magisterských a bakalářských programů a oborů:

  • všeobecné lékařství
  • všeobecná sestra
  • fyzioterapie
  • radiologický asistent

Stipendium Jánské lázně

Státní léčebné lázně Jánské lázně nabízí studentům 5. a 6. ročníku prezenčního šestiletého studia programu Všeobecné lékařství stipendium. Cílem tohoto stipendia je motivovat budoucí lékaře k podílení se na zajištění kvalitní zdravotní péče v ČR v oboru rehabilitační a fyzikální medicíny.

  • 5 000 Kč měsíčně studentovi 5. ročníku lékařské fakuty
  • 10 000 Kč měsíčně studentovi 6. ročníku lékařské fakulty

Stipendium Krajská zdravotní a.s., nemocnice Ústeckého kraje

Předseda správní rady Nadačního fondu Krajské zdravotní, a.s. vyhlašuje stipendijní program pro akademický rok 2019/2020. Stipendium je nabízeno studentům pro profese: lékař, farmaceut, radiologický asistent, všeobecná sestra, fyzioterapeut a zdravotnický záchranář.