UNIVERZITNÍ CENTRUM CHIRURGICKÉ ANATOMIE

UNIVERZITNÍ CENTRUM CHIRURGICKÉ ANATOMIE

Anatomický ústav LF MU
Kamenice 3, Brno

Masarykova univerzita

O pracovišti

English version
Tisk

Chodba Učebna Pitevna

Univerzitní centrum chirurgické anatomie (UCCHA) bylo založeno při LF MU v roce 2006. Hlavním cílem centra je edukace studentů pregraduálního a postgraduálního studijního programu i lékařů v oborech, které vyžadují znalost a orientaci v intervenční oblasti lidského těla (např. traumatologii, chirurgii, ortopedii, otorinolaryngologii a dalších oborech invazivní medicíny). Ve spolupráci s Edukačním centrem praktické anatomie pořádá UCCHA kurzy s nácvikem chirurgických i neinvazivních technik. Teoretická i praktická část kurzů probíhá v prostorách Anatomického ústavu LF MU, který má k dispozici dva pitevní sály s audiovizuálním okruhem a přednáškové místnosti.

ID dokumentu: 521
Počet přístupů od vytvoření dokumentu: 17099
UNIVERZITNÍ CENTRUM CHIRURGICKÉ ANATOMIE
webmaster@med.muni.cz
Dokument vytvořen: 1. 3. 2007 20:31:38
Poslední aktualizace: 12. 4. 2018 8:17:54

Valid XHTML 1.0! Valid CSS!