Ortoptika

Bakalářské studium v prezenční formě.

Program je možné studovat pouze jednooborově.

Termíny přihlášek

Co se naučíte

Chcete se stát ortoptistou? Ortoptika je perspektivní a zajímavý bakalářský studijní program, který se ve své náplni zaměřuje převážně na práci s dětmi, konkrétně na problémy se šilháním a tupozrakostí. Tradice a kvalita výuky na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity zajišťuje vysoký kredit a velmi dobrou pozici absolventů na trhu práce.

Budete se setkávat s dětmi i rodiči v různé fázi a s různým stupněm onemocnění zraku. Konkrétní uplatnění je tedy v ortoptické ambulanci, oční ambulanci, kde mimo jiné pracujete s optickými a oftalmologickými přístroji, zde také probíhá značná část praxí.

Katedra optometrie a ortoptiky LF MUNI je v současné době jediným pracovištěm v České republice, které zajišťuje vzdělávání ortoptistů, tedy osob, které zvládnou poskytnout vysoce specializovanou péči o děti s poruchou zraku. Pro správný výkon tohoto povolání se doporučují správné zrakové funkce.

Bakalářský studijní program Ortoptika vás připraví k výkonu povolání v ambulantních provozech oddělení nemocnic a poliklinik, samostatných ambulantních zdravotnických zařízeních státního i nestátního typu. Absolvování bakalářského studijního programu dává kvalifikaci k plnohodnotnému uplatnění v oblasti rehabilitace zrakových funkcí interprofesního zdravotnického týmu v rámci preventivní, diagnostické a rehabilitační péče v oboru ortoptiky.

Průběh studia

Studium probíhá jak formou přednášek a seminářů, tak i formou praktické výuky. Získáte dostatečné vědomosti v oblasti ortoptiky, pleoptiky, strabologie, optických korekčních pomůcek, oftalmologie, kontaktologie a dalších příbuzných oborů, včetně všeobecného zdravotnického vzdělání.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na tyto otázky:

  • Jste rádi v kontaktu s dětmi a učíte je rádi novým věcem?
  • Máte rádi biologii, fyziku a další biomedicínské vědy?
  • Chcete být součástí týmu, který pečuje o zrakové funkce především dětského klienta?

„K tomu, aby člověk dobře viděl, nestačí mít otevřené jen oči.“

Praxe

Praktická výuka probíhá během celého studia na očních klinikách, očních ambulancích, ortoptických a strabologických pracovištích. Součástí jsou i exkurze na další odborná pracoviště.

Chcete vědět víc?

webová prezentace LF MU:

http://www.med.muni.cz/

přijímací řízení na LF MU:

http://www.med.muni.cz/index.php?id=28

studijní programy na LF MU:

http://www.med.muni.cz/index.php?id=28

informační systém LF MU:

http://is.muni.cz/

dokumenty:

https://is.muni.cz/auth/do/med/zpravyprac/Optometrie/

Uplatnění absolventů

Jako absolventi budete schopni:

  • provádět ortoptickou a pleoptickou léčbu na základě indikace nebo doporučení očního lékaře
  • pracovat v rámci preventivní, diagnostické, léčebné a rehabilitační péče v programu ortoptika
  • vést cvičení v ortopticko – pleoptických cvičebnách
  • podílet se na úseku prevence poruch vývoje binokulárního vidění
  • používat ortoptické, pleoptické a diploptické přístroje
  • vzdělávat v péči o zdraví a zrak dětského pacienta.

„Pro obor Optometrie jsem se rozhodla v oktávě na gymnáziu. Vždycky mě bavila biologie a fyzika a celkově se mi zamlouvala i práce s lidmi. A tento obor to všechno krásně propojuje. Po prvním roce studia jsem navíc začala studovat i obor Ortoptika, a to především proto, že mě velmi lákala možnost pomáhat malým i starším dětem. Jsem moc ráda, že jsem dostudovala oba obory a doufám, že ve svém budoucím profesním životě budu moci odborně a lidsky pomáhat dětem i dospělým s jejich zrakovými problémy.“

Kateřina Malá Kateřina Malá
absolventka

Podmínky přijetí

Za úspěšně absolvovanou přijímací zkoušku do PCŽV se uznává složená přijímací zkouška do příslušného studijního oboru na LF MU v červnu 2022 pro akademický rok 2022/2023, kdy uchazeč nebyl přijat z kapacitních důvodů.

Kritéria hodnocení

Podmínky přijetí do PCŽV: 1. ukončené středoškolské vzdělání s maturitou 2. úspěšné absolvování přijímací zkoušky do prezenčního studia v přijímacím řízení 2022/2023 3. uzavření smlouvy o PCŽV 4. uhrazení 50 % ceny vzdělávání do dne zápisu 8. 9. 2022 pro podzimní semestr akademického roku 2022/2023


Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Možnosti studia

Jednooborové studium

Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

Předměty – příklad průchodu studiem

Jak může vypadat vaše studium:


Podrobné informace o předmětech studijního plánu

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Lékařská fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ne
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ne
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI

Nebo nám pošlete e-mail na

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Ortoptika? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

Mgr. Sylvie Petrová

Konzultant programu

e‑mail:

doc. Mgr. Pavel Beneš, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info