Radiologický asistent

Jak pomocí ionizujícího záření pomoci nemocnému člověku

Co se naučíte

Popis oboru

Zajímá vás, jak funguje nukleární medicína, radiační onkologie a radiodiagnostika? Na Masarykově univerzitě získáte potřebné znalosti. Studijní obor Radiologický asistent vás naučí, jak bezpečně pracovat se zdroji ionizujícího záření a jak je aplikovat tak, aby jich bylo maximálně využito. Naučíte se, jak fungují zobrazovací metody i co je to terapie ionizujícím zářením. Dozvíte se základní principy radiobiologické interakce.

Obor Radiologický asistent se jako jediný obor zaměřuje na znalosti radiační ochrany při aplikaci ionizujícího záření v medicíně. Stanete se odborníky pro zobrazovací a léčebné metody v radiologii a budete nezastupitelným článkem v ošetřovatelském procesu při nakládání se zdroji ionizujícího záření. Budete schopni zobrazování s pomocí záření neionizujícího v celém spektru elektromagnetického vlnění používaného v medicíně.

Výhodou našeho studijního oboru je těsné sepětí s praxí a velká společenská potřeba našich absolventů. Všichni absolventi, kteří budou mít zájem, najdou uplatnění na trhu práce v oboru.

Průběh studia

Studium trvá šest semestrů. První dva semestry budete prohlubovat své teoretické znalosti z fyziky a naučíte se základní znalosti z biologie člověka nutné pro zapojení do ošetřovatelského procesu v oblasti nelékařské péče. Následující 4 semestry vám pak umožní naučit se především praktickým návykům a dovednostem nutným ke zvládnutí všech činností profese Radiologický asistent.

Jako absolvent oboru se uplatníte ve všech typech zdravotnických zařízení, kde je jakékoli oddělení zabývající se některým odvětvím Radiologie, jako například Radiodiagnostika, Radiační onkologie nebo Nukleární medicína.

Je studium oboru pro vás?

 • Chcete pomáhat druhým?
 • Jste pečliví a máte rádi fyziku?
 • Rádi pracujete v kolektivu?
 • Lákají vás radiologické zobrazovací metody?
 • Zajímají vás terapeutické metody?

Ke studiu musíte být zdravotně způsobilý, musíte mít schopnost pracovat se zdroji ionizujícího záření. Pro vykonávání praxe je nezbytnou součástí empatie s nemocným člověkem. Studium je náročné, dává dohromady znalosti z fyziky a medicíny s vyspělou technikou, kterou se budete muset během studia naučit ovládat.

Úspěšný absolvent je schopen

 • zajišťovat specifickou ošetřovatelskou péči na radiologických pracovištích;
 • odborně a eticky přistupovat k pacientům;
 • aplikovat ionizující záření jak při radiodiagnostických vyšetření, tak při výkonech v nukleární medicíně a radiační onkologii.
 • pozitivní seberealizace, sebevýchovy, sebevzdělávání a sebereflexe.

„Po střední škole jsem byla pevně rozhodnutá jít studovat zdravotnický obor, chemie mi nevoněla, ale bavila mě matematika s fyzikou. Perfektní spojení práce s lidmi a zdravotnictví s trochou techniky jsem našla právě v oboru Radiologický asistent. Hned od prvního dne mě překvapil zápal, široký rozhled a milý přístup vyučujících. Převážná část výuky probíhá praktickou formou v druhé největší nemocnici v Česku, takže o zkušenosti nemáme nouzi. Studium je však náročné, člověk musí zvládnout mnoho překážek a určit si priority. I tak pro mě byla MUNI a Brno jasnou volbou už od začátku a stále se ukazuje, že jsem se rozhodla správně.“

Mária Belanská Mária Belanská
studentka oboru Radiologický asistent

Praxe

Součástí studia je povinná letní praxe. Konkrétně o prázdninách po druhém a čtvrtém semestru. Budete ji vykonávat ve vybraném zdravotnickém zařízení pod vedení profesně zdatného lektora z řad radiologických asistentů.

Praxe zahrnuje:

 • týden na oddělení nukleární medicíny
 • týden na oddělení radiační onkologie
 • dva týdny na příslušném radiologickém oddělení

Během praxe se naučíte ovládat všechny běžné v klinické praxi dostupné radiologické přístroje. Dozvíte se základní technické aspekty jejich funkce, naučíte se je využívat ve prospěch pacienta a jeho zdraví. Naučíte se komunikovat s pacienty v rámci profesního zaměření.

Uplatnění absolventů

Absolvent studijního oboru se uplatní jako radiologický asistent ve všech zdravotnických zařízeních, kde jsou nějaká oddělení radiodiagnostická, radioonkologická nebo oddělení nukleární medicíny. Bude poskytovat specifickou ošetřovatelskou péči ve svém oboru.

„Vystudovala jsem obor radiologický asistent. Nyní pracuji na oddělení radiodiagnostiky. Každý den v práci využívám teoretické poznatky z výuky i zkušenosti získané praktickou výukou v nemocnicích. Tento obor je velmi rozmanitý a žádný absolvent se nemusí bát o uplatnění na trhu práce.“

Jitka Ježdíková Jitka Ježdíková
absolventka, radioložka
;

Absolventi fakulty v číslech

80 %

absolventů by znovu studovalo na MU

81 %

studentů pracuje nebo ví, kde bude pracovat už v době státnic

78 %

absolventů si našlo práci snadno

26 900 Kč

je průměrný nástupní plat

Přijímací zkouška

Zkoušky se konají formou písemných testů 18. 6. 2020. Jsou testovány znalosti z biologie a fyziky. Testy se skládají ze 40 otázek s nabídnutými odpověďmi, jen jedna odpověď je správnkaždého testu je 50 minut. Maximální počet bodů 80. Rozsah požadovaných znalostí odpovídá učebním osnovám na středních školách.

Doporučená literatura

Učebnice fyziky a biologie pro gymnázia, přehledy středoškolské látky uvedených předmětů např. Přehled biologie (Rosypal, S. a kol., Scientia, Praha 1994 a dále), Přehled středoškolské fyziky(E. Svoboda a kol., 3. vydání, Prometheus, Praha, 1996 a dále)Přehled doporučené literatury a tématické okruhy k přijímacím zkouškám je uveden na: https://www.med.muni.cz/uchazeci/bakalarske-studium Tématické okruhy k přijímací zkoušce pro magisterské a bakalářské programy https://is.muni.cz/go/o7k04l Doporučená literatura pro přípravu na přijímací zkoušky pro magisterské a bakalářské obory https://is.muni.cz/go/esz0qg Modelové testové otázky k přijímacím zkouškám na LF MU k procvičování biologie, chemie a fyziky.

Kritéria hodnocení

Na základě bodového ohodnocení výsledku písemných přijímacích testů jsou uchazeči zařazeni do pořadníku. Pro přijetí je nutné umístění v pořadí, které nepřesáhne stanovený počet přijatých. Předběžně uváděný počet přijatých je pouze orientační, konečný počet závisí na počtu uchazečů a úrovni znalostí prokázaných při přijímací zkoušce.

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Radiologický asistent


Tento obor je nabízen pouze v jednooborovém studiu.

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Lékařská fakulta
Typ studia Bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ne
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk Čeština