Výživa dospělých a dětí

Předpokládaný počet účastníků

max. 3 pro každý obor / program

Forma studia

prezenční

Obsah

předměty studia 1. ročníku akreditovaného studijního programu / oboru

Délka

1 rok

60 000 Kč

cena pro akademický rok 2022/2023

(cena je uhraditelná ve dvou splátkách)


Podání přihlášky

Termín podání přihlášky je od 25. června do 10. srpna. Přihlášku je možné podat výhradně elektronicky.

Podat přihlášku

 


Další informace

Informace o studiu

Pro koho je obor/program určen

Obor je určen absolventům předchozího bakalářského studijního programu Specializace ve zdravotnictví, studijní obor Fyzioterapie, Léčebná rehabilitace a fyzioterapie NMGR Fyzioterapie, absolventům oboru Nutriční terapeut NMGR Nutriční specialista; absolventům bakalářských oborů Optika a optometrie nebo Optometrie NMGR Optometrie; absolventům bakalářských oborů Ošetřovatelství (program Specializace ve zdravotnictví) anebo Všeobecná sestra (program Ošetřovatelství) NMGR Intenzívní péče. Bez další přijímací zkoušky mohou být přijati uchazeči o PCŽV, kteří uspěli v řádném přijímacím řízení na daný program/obor na LF MU pro akademický rok 2022/2023, avšak nebyli přijati z kapacitních důvodů. V případě, že počet těchto uchazečů převýší stanovený počet přijatých, jsou přijímání dle pořadníku na základě dosaženého počtu bodů. Samostatné přijímací zkoušky do PCŽV se nevypisují. Uchazeči, kteří obdrželi rozhodnutí o nepřijetí pro neprospěch u přijímací zkoušky anebo se přijímacím zkouškám nepodrobili, si přihlášky nepodávají.

Podmínky přijetí do PCŽV

  1. ukončené bakalářské vzdělání příslušného oboru
  2. úspěšné absolvování přijímací zkoušky do PCŽV
  3. uzavření smlouvy o PCŽV
  4. uhrazení nejméně 50 % ceny vzdělávání do dne zápisu pro podzimní semestr akademického roku 2022/2023

Zahájení vzdělávání

Vzdělávání bude zahájeno ve výukovém období zimního semestru akademického roku 2022/2023.

Přijetí ke studiu

Bez další přijímací zkoušky mohou být přijati uchazeči o PCŽV, kteří uspěli v řádném přijímacím řízení na LF MU pro akademický rok 2022/2023, avšak nebyli přijati z kapacitních důvodů. V případě, že počet těchto uchazečů převýší stanovený počet přijatých, jsou přijímani dle pořadníku na základě dosaženého počtu bodů. Přijímací zkoušky se nevypisují.

Ukončení PCŽV

Podmínkou úspěšného zakončení je získání všech zápočtů ze zapsaných předmětů studijního plánu 1. ročníku a úspěšné složení všech předepsaných zkoušek do konce zkouškového období jarního semestru. Celoživotní vzdělávání bude ukončeno vydáním osvědčení o jeho úspěšném absolvování s možností dalšího pokračování v navazujícím magisterském studijním programu jako řádný student.

Lektoři

Lektory jsou pedagogové Lékařské fakulty Masarykovy univerzity.

Pokyny k platbě

Poplatek

300 Kč

Název banky

KB Brno-město

Číslo účtu

85636621/0100

Variabilní symbol

zjistíte v Obchodním centru MU

Majitel účtu

Masarykova univerzita, Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info