Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví – Embryolog

Pomaturitní magisterské studium v prezenční formě.

Program je možné studovat pouze jednooborově.

Termíny přihlášek

Co se naučíte

Absolvováním tohoto studijního programu získáte kvalifikaci zdravotnického pracovníka a najdete tak uplatnění v centrech asistované reprodukce. Právě cílené zaměření na problematiku asistované reprodukce je hlavní devizou tohoto studia. Studium integruje předměty z oblasti všeobecného lékařství, buněčné, molekulární a vývojové biologie, klinické genetiky a embryologie, společenskovědných disciplín a odborné praxe.

V prvních pěti semestrech převažují teoretické a preklinické předměty v obdobné skladbě a rozsahu, jako při studiu všeobecného lékařství s rozšířenou výukou embryologie a genetiky a s praktickým nácvikem obecné laboratorní práce. V dalších pěti semestrech proniknete hluboko do specifických disciplín klinické embryologie, správné laboratorní praxe a základů reprodukční medicíny. Zároveň získáte znalosti v oblastech managementu kvality, první pomoci, zdravotnické etiky a práva.

Těšit se můžete také na prakticky zaměřenou výuku, kde si v unikátních specializovaných laboratořích dokonale natrénujete všechny úkony nezbytné pro práci s vajíčky, spermiemi a embryi a naučíte se hodnotit a interpretovat průběh vývojových procesů a výsledky analýz. Kromě tréninku v laboratořích získáte znalosti a dovednosti během odborných praxí ve fakultních nemocnicích a privátních centrech asistované reprodukce.

Lékařská fakulta Masarykovy univerzity zásadním způsobem přispívá k poznání a vývoji v oblasti reprodukce člověka. Díky tomu budete mít možnost účastnit se mnoha zajímavých didaktických a výzkumných aktivit.

Je studium programu pro vás?

  • Láká Vás studium ve zcela novém studijním programu?
  • Chcete pomáhat párům s poruchami plodnosti na cestě k vytouženému dítěti?
  • Zajímá Vás tajemný mikrosvět, pozorovatelný jen pod mikroskopem?
  • Chcete blíže proniknout do podstaty a zákonitostí vzniku a vývoje lidského zárodku?
  • Chcete porozumět tomu, jak geny ovlivňují lidské zdraví?
  • Bavila by Vás zodpovědná práce zdravotnického pracovníka v dynamicky se rozvíjejícím odvětví medicíny?

Praxe

Čeká vás povinná praktická výuka v rozsahu téměř dvou tisíc hodin, která je zabezpečena ve stávajících prostorách Univerzitního kampusu Bohunice, zejména v nově vybudované tréninkové laboratoři vybavené nejmodernější technikou umožňující nácvik všech základních technik současné asistované reprodukce. Další praktická výuka je zajištěna ve smluvních zdravotnických zařízeních – v brněnských fakultních nemocnicích a privátních centrech asistované reprodukce, tedy v reálném prostředí budoucích zaměstnavatelů absolventů programu.

Uplatnění absolventů

Absolvováním tohoto nově akreditovaného programu se v souladu s platnou legislativou stanete Odborným pracovníkem v laboratorních metodách a přípravě léčivých přípravků (jedná se o regulované zdravotnické povolání). 

Po absolvování specializačního studia a po složení atestační zkoušky se stanete klinickými embryology se všemi zákonem stanovenými předpoklady k zastávání vedoucí funkce. V kontextu evropských norem budete mít znalosti a dovednosti na úrovni mezinárodního certifikátu Clinical Embryologist (European Society of Human Reproduction and Embryology - ESHRE) a po ukončení výše zmíněného specializačního studia úrovně Senior Clinical Embryologist (ESHRE).

V České republice je aktuálně přibližně čtyřicet center reprodukční medicíny, která se potýkají s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků. Díky mezinárodnímu certifikátu však můžete získat uplatnění i v zahraničí. Díky obecně biologickému obsahu studijního programu, budete mít jako absolventi široký prostor pro realizaci svých profesních zájmů také v mnoha dalších oblastech, jimž jsou věda a výzkum, biotechnologický průmysl, obchodní činnost v oblasti produktů pro biologii a medicínu a další.

„Studijní program nabízí obrovskou škálu uplatnění, od rutiny po výzkum, možnost práce s bakteriemi, rostlinami, zvířaty nebo lidmi, takže své pole působnosti si vybere určitě každý. Já pracuji jako embryolog na klinice asistované reprodukce. Spolupráce s klinikou začala s mojí diplomovou prací a hned po dokončení studií jsem zde nastoupila na plný úvazek. Práce v embryologické laboratoři mě baví a naplňuje každý den. Obor, který jsem studovala mi dal velice dobrý základ, na kterém buduji svoji současnou odbornost.“

Darja Páralová Darja Páralová
embryoložka na klinice asistované reprodukce Reprofit

Podmínky přijetí

Přijímací zkoušky se konají formou písemných testů 20. června 2024 (úroveň testů shodná s přijímacími zkouškami do bakalářských studijních programů). Jsou testovány znalosti z biologie, chemie a fyziky. Rozsah požadovaných znalostí odpovídá učebním osnovám na gymnáziu. Testy se skládají ze 40 otázek s nabídnutými odpověďmi, jen jedna odpověď je správná. Délka trvání testu je u každého předmětu 50 minut. Každá správná odpověď je ohodnocena jedním bodem. Maximální počet bodů je 120.

Kritéria hodnocení

Pro přijetí je nutné umístění v pořadí, které nepřesáhne stanovený počet přijatých. Předběžně uváděný počet přijatých je pouze orientační, konečný počet závisí na kapacitě studijního programu, na počtu uchazečů a úrovni znalostí prokázaných při přijímací zkoušce. Zápis do studia je distanční a je podmíněn úspěšným vykonáním maturitní zkoušky v souladu §§ 77 a násl. zákona č. 561/2004 Sb. (tj. státní maturita). Maturitní zkouška musí být složena do termínu zápisu, tj. do konce června 2024. Po obdržení návrhu na přijetí je nutno vložit autorizovanou konverzi maturitního vysvědčení (ČR a SR) do e-přihlášky. Absolventi zahraničních středních škol vkládají nostrifikaci, tedy doložku o uznání zahraničního vzdělání v České republice. Podmíněný zápis není možný.

Doporučená literatura

Učebnice fyziky, chemie a biologie pro gymnázia s přírodovědným zaměřením, přehledy středoškolské látky uvedených předmětů např. Přehled biologie (Rosypal, S. a kol., Scientia, Praha 1994 a dále), Přehled středoškolské chemie (Vacík a kol. 1990, 1998 a dále), Přehled středoškolské fyziky (E. Svoboda a kol., 3. vydání, Prometheus, Praha, 1996 a dále). Přehled doporučené literatury a tématické okruhy k přijímacím zkouškám je uveden na https://www.med.muni.cz/do/med/web_lf_mu/uchazeci/spolecne_dokumenty_bc_mgr_nmgr/materialy_k_prijimaci_zkousce/Tematicke_okruhy_pozadavku_k_prijimacim_zkouskam_na_magisterske_a_bakalarske_programy_LF_MU.pdf Tématické okruhy požadavků https://www.med.muni.cz/do/med/web_lf_mu/uchazeci/spolecne_dokumenty_bc_mgr_nmgr/materialy_k_prijimaci_zkousce/Doporucena_literatura_k_prijimacim_zkouskam_-_Bc._a_Mgr._programy.pdf Modelové otázky https://www.lekarskeknihy.cz/produkt/109251-modelove-testove-otazky-k-prijimacim-zkouskam-na-lf-mu/


Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Možnosti studia

Jednooborové studium

Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

Předměty – příklad průchodu studiem

Jak může vypadat vaše studium:


Podrobné informace o předmětech studijního plánu

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Lékařská fakulta
Typ studia magisterský
Forma prezenční ano
kombinovaná ne
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ne
Doba studia 5 let
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI

Nebo nám pošlete e-mail na

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví – Embryolog? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

doc. MVDr. Aleš Hampl, CSc.

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info